De applicaties en integraties van IQ Messenger zijn live te zien op de Medical Fair Thailand! IQ Messenger is al geruime tijd in Azië actief.

In Azië zijn topics als het inzetten van smartphones erg populair. Wereldwijd reizen steeds meer patiënten Azië voor medische en cosmetische behandelingen.
De toename van ziekenhuizen is daarom fors. Het serviceniveau is hoog en om de concurrentie van andere ziekenhuizen te kunnen winnen vraagt dit om slimme
alarmdistributie en vrijheid van in te koppelen (medische) systemen.

Topics in Azië zijn:

  • Alarmering op smartphones om direct de status van een patiënt te kunnen inzien en voor reductie van het aantal alarmen
  • De HL7 integratie voor het ontvangen van alarmen van medische apparatuur en het kunnen inzien van patiëntinformatie
  • Eenvoudige grafische kamertoewijzing voor het eenvoudig toewijzen van  de alarmering aan de juiste zorgprofessional
  • Alarmdifferentiatie ten behoeve van verpleegoproep, service en medische alarmering, reductie alarmmoeheid