• Merkonafhankelijk

    merkonafhankelijk software platform
    voor alarmering en communicatie

Uit onderzoek blijken er veel positieve voordelen voor patiënt en professional bij reductie van alarmmoeheid en (alarm)geluid op de IC afdeling.

De wens voor het realiseren van een stille IC afdeling, zeker in combinatie bij gebruik van eenpersoonskamers, is dan ook vanzelfsprekend. Gelukkig kunnen veel medische toestellen (bijna) stil worden ingesteld en geeft de wetgeving ziekenhuizen de vrijheid tot de realisatie van een stille IC afdeling.
 
IQ Messenger ondersteunt ziekenhuizen bij de realisatie van de stille IC afdeling middels haar merkonafhankelijke medische software platform. Tientallen medische apparaten, bewakingsmonitoren en alle denkbare verpleegoproepsystemen zijn binnen ons platform ondersteund. Niet alleen worden alle medische koppelingen permanent bewaakt (ketenbewaking) maar worden ook alarmberichten naar ieder gewenst (draadloos) device of smartphone doorgezet of geëscaleerd. Er wordt standaard voorzien in zeer krachtige alarm filteropties voor optimale alarmdifferentiatie en reductie van alarmmoeheid.
 
Middels onze zeer eenvoudige drag & drop bediening wordt de alarmoproep toewijzing per afdeling/ kamer/bed/patiënt toegewezen aan de juiste professional. Uiteraard voorzien van het “buddy” principe. Ook de actuele patiëntinformatie uit het EPD wordt direct zichtbaar gemaakt  binnen deze Graphical Event Assignment webapplicatie.

Tweets

Bezoek ons

Pieter Zeemanweg 57
3316 GZ Dordrecht
Nederland

Neem contact op

Telefoon 088 - 20 22 333
E-mail info@iqmessenger.com

Volg ons