Advies Regeling Zorginfrastructuur

8 maart 2013

De Regeling Zorginfrastructuur is bedoeld voor (deels) AWBZ gefinancierde instellingen. In het kort zijn voor de Zorginfrastructuur twee sporen te onderscheiden: Voorcalculatie behelst het op voorhand kwantificeren van stimuleringsmiddelen voor beoogde nieuwe projecten. Bijvoorbeeld Beeldzorg, E-health, medicijnveiligheid etc. Nacalculatie heeft als doel om (latente) rechten ten gelde te maken op basis van feitelijke data voor reeds gerealiseerde projecten tot 5 jaar terug in tijd.

Wilt u weten hoeveel euro u ten gelde kunt maken door gebruik te maken van uw (latente) recht op stimuleringsgelden? Bel dan +31 88 20 22 333.