Alarmflow splitter & joiner update

19 maart 2013

Er heeft een kleine update plaats gevonden van de splitter en joiner ‘tegeltjes’ in de alarm flows. Deze zijn op verzoek van klanten aangepast om meer intuïtieve nadruk te leggen dat je daadwerkelijk een any-to-any omgeving hebt en zelf bepaald waar het alarm naar toe gaat, los van merk.

Voorbeeld toepassing splitter & joiner in alarm flow