18 april 2013

IQ Messenger biedt een POC aan voor eindklanten. De Proof of Concept periode bestaat uit een drietal fasen. In de eerste fase is de beoogde functionaliteit van de vraagstelling vastgelegd in een overeenkomst en wordt het bijbehorende budget voor het realiseren van de POC vastgesteld. Meer informatie over de mogelijkheden van een POC, neem dan contact op met IQ Messenger via +31 88 20 22 333.