Uitbreiding Zorgpartners Proof of Concept

9 december 2014

zorgpartnersZorgpartners merkt dat de adoptie van nieuwe technieken het mogelijk maakt nieuwe processen te realiseren en komt daardoor in de zwarte cijfers.

Slimme markt generieke hardware maakt het mogelijk om cliënten te laten alarmeren in combinatie met beeldbellen. Ongepland beeldbellen is mogelijk middels IQ Messenger. Tevens wordt het merkonafhankelijk platform ook ingezet voor interne alarmering en beeld bel triage zodat medewerkers niet elke keer hoeven te reizen.

smart app careappIntramuraal wordt efficiënt gemaakt middels slimme sensoren waarbij je naar de situatie kunt kijken middels de smartphone. Alle randapparatuur is bewaakt middels IQ Messenger en de ICT afdeling van Zorgpartners is zelf in staat hardware/toestellen aan te sluiten en event flows te programmeren. Niet alleen efficiëntie maar ook door eigen regie van oplossingen een enorme kosten besparing.

Ook eigen regie voeren van uw werkproces los van merk?
Bel gerust IQ Messenger voor onafhankelijk advies 088 20 22 333.