IQ Messenger in Raad van Advies congres Mobile Healthcare 2015

13 maart 2015

mHealth: zorgdiensten en zorginformatie via een mobiel apparaat. Hierdoor kan de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg worden verbeterd. De toenemende vraag naar persoonlijke zorg-op-maat en de roep om meer patiënt empowerment vragen om structurele paradigma verschuivingen in de zorg. Patiënten, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid ontdekken de kansen van het mobiele kanaal. Voor een effectievere behandeling, efficiëntere werkwijzen afname van zorgkosten. Toch zijn er ook barrières die opschaling in de weg staan. O.a. financiering, wet- en regelgeving, cultuur en draagvlak bij zorgvrager en medische professionals, uniformering en standaardisatie.

Het Mobile Healthcare congres is het grootste BeNeLux congres en het jaarlijkse ontmoetingspunt van meer dan 500 belangrijke spelers uit de mHealth value chain. Het platform biedt u een overzicht van best-practices van mHealth implementaties, visies en strategieën en het brengt de belangrijkste spelers uit de mHealth value chain bij elkaar. Tijdens het congres wordt besproken hoe we de barrières slechten en met welke oplossingen, voor een doorbraak in mHealth!

Het platform bouwt voort op het succes van de voorgaande twee edities en biedt u best-practices van mHealth implementaties, visies en strategieën. U hoort van experts de kansen van mobile in de zorg en de talrijke nieuwe ontwikkelingen en oplossingen.

Het event verbindt zorgverleners, aanbieders, leiders, beïnvloeders en visionairs in draadloos en mobile health technologieën, evenals zorgprofessionals in verschillende fasen van deze transitie.

Op de agenda staan hands-on strategieën, succesvolle praktijkcases en het verkennen van uitdagingen en innovaties. Het nationale mHealth event is wederom gratis toegankelijk voor mHealth geïnteresseerden werkzaam in de zorg.

Raad van Advies

Het programma wordt inhoudelijk ondersteund en samengesteld in samenspraak met de adviesraad. Zij denken mee over de invulling van het programma en de sprekerskeuze en zien toe op de kwaliteit hiervan.

In deze adviesraad hebben de volgende personen zitting:

 • Andre Hermsen, Projectleider Zorg op Afstand, Sensire
 • Beer Franken, Chief information security & privacy protection officer, AMC
 • Marcel Heldoorn sr., beleidsadviseur digitale zorg, NPCF
 • Geert van Werde, Business Manager Cure, NEC
 • Gertjan Rossing, Business Manager Healthcare, Winvision
 • Heleen Riper, Professor eMental-Health, Triple eHealth / VU
 • Jelle Brouwer, Senior Account Executive, SAP
 • Johan Krijgsman, Manager Monitoring & TrendITion, Nictiz
 • Joost Brillemans, Projectleider patientportaal, LUMC
 • Karel van Lambalgen, Directeur ICT, LUMC
 • Leon Haszing, Senior IT auditor / Privacyfunctionaris, Radboud
 • Leonard Witkamp, Directeur, Ksyos
 • Maaike Wijnhoud, Senior beleidsmedewerker, Ministerie VWS
 • Maarten den Braber, Founder, Quantified Self Europe
 • Marlies Schijven, Chirurg, AMC
 • Paul Vos, Founder, IQ Messenger
 • Paul Woudstra, Account Executive, Gartner
 • Peter Kretschmann, Stafmedewerker verantwoordelijk voor mHealth, Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Rob Peters, Manager Assuring Medical Apps, Deloitte
 • Sebastiaan Alves, BDM Healthcare, BeNeLux HP
 • Stefan Scheepers, General manager, KPN
 • Tom Storm, Marketingmanager, CAM
 • Tonnie Vogel, Programma manager innovatie, Sensire