Verpleeghuis Norschoten 'proefkonijn' nieuwe zorg

Verpleeghuis Norschoten in Barneveld is door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport aangewezen als proeflocatie voor het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in Nederland.

Norschoten diende eerder dit jaar bij het ministerie het projectvoorstel 'Op de drempel van thuis en net als thuis' in om de zorgverlening nadrukkelijker vanuit de ogen van een cliënt te gaan benaderen.

Daarmee wil de zorgaanbieder laten zien dat de zorgbranche werkt aan zorg waarin de cliënt centraal staat en niet 'het systeem'. Het experiment moet dan ook aantonen dat de cliënt veel meer zelf de regie neemt en veel sneller de gewenste zorg voorhanden is, zo meldt Bram Roggeveen, directeur van Norschoten.

"Ook worden familie en mantelzorgers meer betrokken bij de afstemming tussen alle schakels die de zorg levert. En: de cliënt woont langer thuis waarbij toezicht en veiligheid zijn gewaarborgd." Maar waar de cliënt zich ook bevindt: thuis of op een locatie van Norschoten, hij moet zich er zich - voorzien van alle zorg - thuis voelen, evenals de familie, zo is de basisgedachte. "Voor Norschoten betekent dit project ook een versterking van de wens om nog meer dan we al doen de samenwerking op te zoeken met onder andere de thuiszorgorganisaties in de regio."

Waardigheid en trots 
Het project van Norschoten is een reactie op de uitdaging van het ministerie en de TaskForce 'Waardigheid en Trots' om met toekomstbestendige verbeterplannen voor de verpleeghuiszorg te komen. In de TaskForce zijn onder meer patiëntenorganisaties, werknemers in de zorg, zorgondernemers, cliëntenraden en de inspectie voor de gezondheidzorg vertegenwoordigd. In totaal werden er 151 verbetervoorstellen goedgekeurd die nu in de praktijk worden gebracht op 670 proeflocaties. Dat zijn er bijna 470 meer dan gedacht. Volgens staatssecretaris Van Rijn toont het aan hoe groot de ambitie van de zorgsector is. "Wanneer vertegenwoordigers van cliënten en professionals mij vertellen hoe de verpleeghuiszorg beter kan, spat het enthousiasme ervan af. 'Geef ons de ruimte!', hoor ik dan. 'En schrap alle formulieren die niets zeggen over wat de wensen van een cliënt zijn'. Dat is dus nu de weg die we inslaan, ik verwacht er erg veel van."

Begin 2016
Voordat Norschoten aan de slag kan met het project, moet het ministerie nog wel de reguliere regels aanpassen. De verwachting is dat de proef begin 2016 van start kan gaan. Het project, dat Norschoten uit eigen middelen moet financieren, duurt twee jaar.

Bron: BarneveldseKrant.nl