Alarmering naar familie met overloop naar zorgverlener

16 april 2014

Vraag uit de markt is dat thuiszorg-, mantelzorg- en wijkzorgprocessen bij voorkeur vrij te programmeren moeten zijn qua proces volgorde.

In onderstaand voorbeeld een alarm van analoge zorg telefoon halszender naar de smartphone, sms, twitter, facebook, email naar de kinderen (en ze worden ook nog automatisch gebeld) echter met escalatie naar bedienpost zorg (op kantoor, in de wijk, op tablet) en escalatie naar wijkzorg met smartphone. Dit inclusief spreek luister verbinding... Constructieve gesprekken, aangezien de zorg nu de baas is over het proces en welke hardware wordt gebruikt.