Top 10 zorg trends en ontwikkelingen voor 2016

  1. Device netwerk: slimme sensoren werken samen
  2. Ambient user experience: slimme inzet van technologie
  3. Andere zorgvormen: meer zorg thuis en in de buurt
  4. Hyper-aged society: vergrijzing van de samenleving
  5. Verschuiving naar de cloud: cloud-gebaseerde systemen
  6. Mobiel netwerken en monitoren
  7. Desktopvirtualisatie: snelle en veilige toegang tot data
  8. Mobility: gebruik van smartphones en tablets voor medische doeleinden
  9. Technologie en innovatie: monitoring en zorg op afstand
  10. Meldplicht datalekken: groter boeterisico bij schending privacyregels