Zorgorganisaties vragen steeds vaker om systemen rechtstreeks op een merkonafhankelijke alarmserver te integreren en niet meer via het klassieke verpleegoproepsysteem. 

Vanaf nu zijn organisaties zelf volledig regisseur over de alarmdistributie zonder de tussenkomst van een traditioneel verpleegoproepsysteem.

Dit biedt grote operationele, financiële en functionele voordelen:

 • Opheffing afhankelijkheid van een VOS
 • VOS wordt eenvoudig vervangbaar systeem i.p.v. centraal vendor gelocked systeem
 • Opheffing van kostbare en beperkende vendor lock door reductie van het VOS tot haar primaire functie
 • Geen dure additionele apparatuur en licenties vanuit het verpleegoproepsysteem benodigd
 • Geen commerciële verzuiling meer tussen VOS en medisch oproep systeem (MOS)
 • Verlaging van service- en onderhoudskosten van het VOS
 • Sterke verbetering van de alarmdistributie, herkenbaarheid en verlaging van alarmmoeheid
 • Volledige keuzevrijheid in additioneel te gebruiken zorgsystemen en slimme sensoren
 • User device onafhankelijk (DECT, WiFi handset of smartphones), geen verplichte toestel keuze vanuit VOS leverancier
 • Zeer eenvoudige gecentraliseerde grafische alarmtoewijzing via webapplicatie voor verpleegkundigen
 • Zuivere en directe alarminformatie vanuit de bron zonder tussenliggend VOS
 • Verbeterde ketenbewaking door uitschakeling van VOS componenten
 • Verrijken van VOS MOS alarmering met actuele patiëntinformatie uit het EPD
 • Combinatie van verschillende concurrerende VOS systemen eenvoudig mogelijk
 • Plaatsbepaling van patiënten, professionals, telemetrie en medische apparatuur
 • locatieonafhankelijk, dus ook multi site