Geen verzuiling intramurale en extramurale systemen

26 november 2013

IQ Messenger is een full IP platform, software only. Dit betekent dat locatie onafhankelijkheid ontstaat. Door extramuralisering zullen meer diensten thuis aangeboden moeten worden. Voor IQ Messenger is er geen verschil en kan de dienstverlener in eigen tempo migreren van intramuraal naar extramuraal.