Nieuwe ontwikkeling: Profiel Switch

4 november 2013

Eenvoudige 'schakelaars' in het werkproces schakelen het ene werkproces naar een ander werkproces. Deze worden generiek voor alle gebruikers van IQ Messenger.