Graphical Event Assignment

Graphical Event Assignment

  • Eenvoudige toewijzingsapplicatie voor medewerkers

  • Sleep alarmen naar het gewenste device

  • Toewijzing per afdeling, kamer, bed, apparaat of alarmtype 

Koppeling met EPD/ECD

  • Inzichtelijk welke patiënt op welke kamer

  • Real time patiënt data

  • EPIC, HiX mogelijk met ieder EPD

Snelle toewijzing

  • Inlog op naam en functie

  • Alarmen uit zowel VOS als MOS toewijzen

  • Buddy toekennen en service oproepen differentiëren

  • Default group zodat er geen alarmen verloren gaan