• Nurse with iPad
  • Gira nurse call
  • Elderly woman with CareApp
  • Secure Messenger Hospital

één platform voor de gehele gezondheidszorg

IQ Messenger verschilt van de traditionele, vaak verouderde systemen, doordat onze techniek het zorgpersoneel en de zorgvragers op de voorgrond stelt. De gebruiker bepaalt de werkmethode, niet de apparatuur. Dankzij een uitgekiende integratie van systemen en werkwijze krijgt u met IQ Messenger één compleet IP-platform voor alle intramurale en extramurale zorg.

IQ Messenger voldoet aan CE markering medische hulpmiddelen klasse 1 conform de Medical Device Directive (MDD), Nederlandse Wet Medische Hulpmiddelen (WMH) en Besluit Medische Hulpmiddelen (BMH) en is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.
  zorg healthcare

Onze oplossing

Verpleegoproep

Met een verpleegoproepsysteem kunnen cliënten of patiënten een verpleegkundige oproepen. Verpleegoproep vormt een van de bouwstenen van ons unieke platform. Dit kan als stand-alonesysteem functioneren, maar u kunt het ook met al onze geïntegreerde oplossingen uitbreiden.

Zorgtelefoons en sociale alarmering

Zorgtelefoons (analoog of via internet) met melding en bewaking. De vraag om het sociale domein te betrekken in het zorgproces wordt steeds groter. Hiervoor biedt IQ Messenger unieke bewaakte integraties aan met een compleet assortiment alarm accessoires, zoals armband, rookmelder, bewegingsmelder etc.

Uitluistersystemen

Binnen zorginstellingen is het mogelijk cliënten op afstand in de gaten te houden met uitluistersystemen of sensoren die aangeven wanneer iemand onrustig is of een ruimte verlaat. Zo kan personeel efficiënter ingezet worden. Stand-alone of in het verpleegoproepsysteem geïntegreerd.

Domotica

Integratie van technologie binnen de zorg voor aanpassing van verwarming en verlichting bij afwezigheid en controle over TV, audio, verwarming en inbraakalarm.

BHV

Any-to-any BHV alarmering. Automatisch bellen en in conferentie zetten tijdens een calamiteit. Voor BHV omgevingen die efficiënter willen werken. Locatie, medewerker veilig in bewaakte alarm proces.

Video observatie

Video observatie kan worden geïntegreerd met andere systemen, zoals een deur-intercom systeem, het verpleegoproepsysteem of voor verificatie van zorgalarmen. Personeel kan eenvoudig kijken in plaats van rondes lopen.

Draadloze communicatie

DECT; Private GSM en Wi-Fi met locatiebepaling. IQ Messenger combineert een infrastructuur met of op basis van DECT, IP-DECT, private GSM of Voice over Wi-Fi (VoWiFi) met een breed scala aan branchegerichte handsets.

Plaatsbepaling en dwaaldetectie

Persoonlijke alarmering met plaatsbepaling voor bewoners en verpleging. Een dwaaldetectiesysteem kan het verplegend personeel een persoonlijke alarmering verzenden. Positionering door middel van bakens. Bij een persoonlijk alarm wordt het bericht naar de dichtstbijzijnde handset gestuurd.

Toegangscontrole

Toegangscontrole speelt een steeds belangrijkere rol binnen de zorg. Het beschermt mensen en informatie tegen ongeoorloofde toegang. Maar toegangscontrole is meer dan simpelweg het openen van deuren. Bevoegdheden voor toegang worden samengebracht met alarmering.

Paging

Paging is een dienst waarmee het mogelijk is om personen op te roepen die een pieper bij zich dragen. Door integratie met paging is het mogelijk om een complete tekstoproep naar een pieper te sturen.

Rapportage

Historische rapportages van alarmeringen op het scherm of per e-mail. Ons systeem legt alle alarmeringen en bevestigingen/acceptaties vast. De rapportage biedt inzicht in de alarmeringen en toont ook overschrijding van reactietijden en escalaties aan.

Microsoft

Overal en op elk apparaat een zakelijke verbinding. Microsoft Lync en Microsoft Exchange mail zijn volledig geïntegreerd in het IQ Messenger platform en GUI. Betrouwbare server-to-server integratie mogelijk.

Espa & I/O

IP verbonden met IQ Messenger platform. Bi-directionele ESPA 444 en Espa X ondersteuning. Geen maximum van I / O contacten en ESPA interfaces met WildCard technologie.

Video intercom

Video intercom verhoogt het veiligheidsgevoel, omdat je de deur niet hoeft te openen om te zien wie er voor de deur staat en op afstand kunt praten met bezoekers. De deur kan automatisch worden geopend door een ingebouwde (deuropening) relais.

E-mail & SMS

Alarmering ontvangen of activeren via e-mail of SMS. Alle alarmeringen die het IQ Messenger platform afhandelt kan het systeem als e-mailbericht of SMS'je naar een willekeurig aantal e-mailadressen of gsm-toestellen, waar ook ter wereld sturen.

Bezoek ons

Pieter Zeemanweg 57
3316 GZ Dordrecht
Nederland

Neem contact op

Telefoon 088 - 20 22 333
E-mail info@iqmessenger.com

Volg ons