​ Gebruikersgroepoverleg Industrie (op uitnodiging)