• Kriticus
  • Race
  • Handshake

Certificering & keurmerken

Class 1 Medical Device

CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de essentiële eisen van de relevante Europese gezondheids-, veiligheids- en milieuwetgeving.

NEN 7510

Op basis van relevante normen (NEN-ISO/IEC 27001, NEN-ISO/IEC 27002 en NEN-EN- ISO 27799) bestaat, specifiek voor de Nederlandse zorgmarkt, NEN 7510. Voor deze norm streeft NEN naar geharmoniseerde toetsing onder accreditatie en heeft de regels hiervoor vastgelegd in NTA 7515. De Raad voor Accreditatie heeft NEN Zorg & Welzijn erkend als schemabeheerder voor NEN 7510. Door te voldoen aan NTA 7515 is het voor certificerende instellingen mogelijk om geaccrediteerde certificaten af te geven.

NEN Zorg & Welzijn heeft al jarenlang ervaring met schemabeheer en volgt hierin de richtlijnen van de Raad voor Accreditatie. Het cluster wordt hierop getoetst door de Raad voor Accreditatie. Omdat er voor NEN 7510 een onafhankelijk certificatietraject mogelijk is, is de manier van toetsing eenduidig en transparant zonder het gevaar dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. Daarnaast maakt het afgegeven certificaat een benchmark mogelijk, omdat alle organisaties op dezelfde eenduidige manier getoetst zijn. Immers, alle certificerende instellingen moeten zich aan dezelfde regels houden bij het toetsen. Op deze manier schept een certificaat dat onder accreditatie is afgegeven vertrouwen bij cliënten/patiënten, samenwerkingspartners, financiers en de overheid.

Toetsing onder accreditatie is gebonden aan een aantal strikte regels. Alleen een onafhankelijke certificerende instelling mag de certificering uitvoeren. Daarnaast mag deze certificerende instelling geen adviserende rol hebben in de te toetsen organisatie. De certificerende instelling staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Deze controleert of de certificerende instelling certificeringen volgens de regels uitvoert. De Raad voor Accreditatie baseert zich daarbij ook op internationale regelgevend.

Naast het onderhoud (dat wil zeggen het regelmatig herzien en opnieuw vaststellen) van NEN 7510 en NTA 7515 heeft NEN Zorg & Welzijn als schemabeheerder de volgende taken:

  • Regulier overleg met de Raad voor Accreditatie en certificerende instellingen
  • Contact onderhouden met de branche die gebruik maakt van NEN 7510
  • Het beantwoorden van vragen uit het werkveld
  • Het indien nodig ontwikkelen en onderhouden van interpretatiedocumenten bij NEN 7510

» Overzicht Certificaten NEN 7510

ISO27001

De ISO27001 norm is de internationale norm voor informatiebeveiliging en draagt zorg voor een beleid waarin betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staat.

Bezoek ons

Pieter Zeemanweg 57
3316 GZ Dordrecht
Nederland

Neem contact op

Telefoon 088 - 20 22 333
E-mail info@iqmessenger.com

Volg ons