• Klant Centraal
  • Ambitie

Open standaarden

IQ Messenger is ondertekenaar van het Leveranciersmanifest Open Standaarden.

Leveranciersmanifest Open Standaarden

Open standaarden bevorderen de elektronische uitwisseling van informatie (interoperabiliteit) en onafhankelijkheid van softwareleveranciers. Werken met open standaarden wordt steeds belangrijker voor de overheid. Overheden zijn bij aanbestedingen verplicht te vragen om Open Standaarden volgens de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst. De overheid is afhankelijk van leveranciers als IQ Messenger voor het halen van hun doelstellingen van interoperabiliteit in het algemeen en het realiseren van de Generieke Digitale Infrastructuur in het bijzonder. Met het ondertekenen van het leveranciersmanifest willen wij ons nadrukkelijk als partner neerzetten in het behalen van deze doelstellingen.

Het Manifest Open Standaarden is opgesteld door een groep leveranciers met ondersteuning van het programmabureau NOiV. Inmiddels heeft een flink aantal leveranciers, waaronder IQ Messenger, het manifest ondertekend. Onderdeel van het manifest is dat de leverancier op haar website specificeert aan welke standaarden zij zich conformeert. IQ Messenger conformeert zich aan alle voor haar werkgebied relevante standaarden, zoals opgesteld door het college standaardisatie.

Dit betekent onder andere dat IQ Messenger software ontwikkelt die geschikt is voor meerdere hardware platforms, operating systems en internet browsers. Geen doorontwikkeling op verouderde technologie, maar een platform op basis van IP. IQ Messenger maakt het mogelijk om gegevens uit verschillende systemen uit te wisselen. Dit alles conform de NEN-ISO/IEC 27001.

Door het tekenen van het manifest verklaren wij dat we:

  • de lijst met (voor overheden) verplichte standaarden toepassen;
  • waar mogelijk openbare en vrij toegankelijke best practices en implementatieprofielen gebruiken;
  • aansluiten bij de Generieke Digitale Infrastructuur van het Nationaal Beraad.

Meer weten over hoe wij hier mee omgaan? Neem dan contact met ons op via 088 20 22 333.

Bezoek ons

Pieter Zeemanweg 57
3316 GZ Dordrecht
Nederland

Neem contact op

Telefoon 088 - 20 22 333
E-mail info@iqmessenger.com

Volg ons