• Buergerheim Innenhof
  • Leliezorggroep
  • Referentie Norschoten
  • Zorgcentrum

Overzicht IQ Messenger gebruikers

Topaz Revitel

Topaz Revitel is een bijzonder revalidatie- en zorghotel die het beste van twee werelden combineert: het maatwerk van professionele (revalidatie)zorg en het comfort van een verblijf in een hotel.

Door merkonafhankelijkheid kan de combinatie gemaakt worden met GIRA en SpectraLink DECT. Hierbij is ook een spreek/luister verbinding tussen de zorgprofessional en de cliënt voorzien. De merkonafhankelijke software IQ Messenger is toekomstvast, waarmee Topaz nieuwe en bestaande systemen kan ontsluiten en combineren op basis van het werkproces.

Lelie Zorggroep

Lelie Zorggroep biedt vertrouwd en verzorgd wonen in een mooie omgeving. Huize Nieuwoord biedt een thuis aan mensen met een christelijke achtergrond die te maken hebben met een lichamelijke beperking of met een vorm van dementie.

Slimme sensoren, verpleegoproep, dwaaldetectie en intercom in combinatie met smartphones zorgen voor rust op de vloer. Met een beperkte personele bezetting kan een hoge kwaliteit van service en leven worden aangeboden. De medewerker kan 'kijken' wat er aan de hand is. Door los van merk te denken is het mogelijk elk pakket van eisen in te vullen.

Eeckenrhode

Eeckenrhode is een serviceflat waar het welzijn van de bewoners centraal staat. Bewoners wonen geheel zelfstandig, maar kunnen gebruik maken van een totaalpakket aan dienstverlening, al dan niet vraaggestuurd.

De bewoners van Eeckenrhode kunnen gebruik maken van 24 uurs verpleging met behulp van een TipTel voice pendant. Alarmering komt binnen op de Polycom dect van het verplegend personeel. Daarnaast is het fijn dat er inzicht is in alarmering door middel van IQ Reporting. Familie van bewoners is hiermee ook makkelijk op de hoogte te stellen.

Argos Zorggroep

Argos Zorggroep is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Zij bieden verschillende services, dagbesteding en thuiszorg en hebben locaties voor verzorging, verpleging en revalidatie.

Argos heeft gekozen voor camera's met beweging- en akoestische detectie en maakcontacten voor deuren. Alarmering op basis van beweging en schreeuwen waarbij de zorgmedewerker direct een alarm met video beeld van de camera ontvangt op een smartphone. Bestaande alarmen van VOS en BMC komen tevens op de smartphone binnen. De keuze is gebaseerd op kostenbesparing qua personele bezetting, rust op de vloer, één goedkoop markt generiek device en klaar voor verplaatsing naar extramurale zorg icm video. Doorslaggevend is end-to-end bewaking van verschillende merken/systemen.

OCMW Leuven

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Leuven (OCMW Leuven) heeft als kerntaak ervoor te zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden. OCMW Leuven biedt intra- en extramurale zorgdiensten aan.

Alarmering van het bestaande Televic verpleegoproep systeem wordt dankzij IQ Messenger doorgezet naar Alcatel OXE DECT en smartphones. Hierbij wordt de wildcard technologie toegepast voor slimme routering. Het bestaande camera observatie systeem is tevens onderdeel geworden van het werkproces door middel van de IQ SmartApp. Meerdere locaties worden vanuit één ICT omgeving ontsloten op basis van één uniform werkproces. Hierbij wordt het werkproces vooropgesteld los van merk.

Zorgpartners

Zorgpartners is een grote aanbieder van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de regio Midden-Holland. Vanuit 18 centra bedienen zij bewoners en cliënten uit de wijk die à la carte diensten af kunnen nemen.

Zorgpartners heeft IQ Messenger ingezet voor verpleegoproep alarmering vanaf tablets in combinatie met video naar centralisten en smartphones. Ook wordt gebruik gemaakt van een beeld bel triage oplossing in combinatie met alarmering en dwaaldetectie van bewoners op één platform. Door de inzet van IQ Messenger gaat de regie terug naar de zorgorganisatie. Het zorgproces en de kwaliteit van leven van de bewoners staan weer centraal door merkonafhankelijkheid.

Norschoten

Norschoten is een zorgorganisatie en biedt verpleeghuiszorg en verpleeghuiszorg in verpleegappartementen in de vorm van Volledig Pakket Thuis (VPT). Daarnaast bieden zij ook dagbehandeling en hospice zorg.

Zorgverleners binnen Norschoten hebben een smartphone bij zich waarop de meldingen van de smart sensor binnenkomen. Met die telefoon kan de medewerker op afstand een spreek-, kijk- en luisterverbinding tot stand brengen, om zo te beslissen welke actie nodig is. Zo is er uit-bed-detectie, geluidsbewaking en kamer-verlaat-detectie. Overdag, maar zeker ook in de nacht, hoeven zorgverleners geen rondes meer te lopen. Daardoor hebben de bewoners een betere nachtrust en meer privacy. Bovendien spaart het in de nacht zorgverleners uit, capaciteit die overdag extra kan worden ingezet.

Westfriesgasthuis

Het Westfriesgasthuis is een algemeen ziekenhuis waar goede zorg draait om aandacht. Het Westfriesgasthuis heeft 26 medische specialismen, bijna 2000 medewerkers en 148 medisch specialisten. Het ziekenhuis telt 350 bedden en heeft ruim 258.000 polikliniekbezoeken per jaar.

Met IQ Messenger is het mogelijk om het Schrack-Seconet verpleegoproepsysteem slim te laten communiceren en alarmeren naar de SpectraLink Pivot (Android VoWiFi toestel). Ook is het mogelijk om te alarmeren naar de Microsoft Lync omgeving (smartphone/tablet).

GGzE

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met bijzondere psychiatrische problemen. Alle zorg en ondersteuning is erop gericht dat iemand zo goed mogelijk kan meedoen aan de maatschappij.

Om een sterke reductie van de personele bezetting te realiseren heeft GGzE alle zorg gerelateerde alarmeringen van de diverse gebouwen naar één centrale locatie gebracht in tegenstelling tot het afhandelen per gebouw/locatie. GGzE maakt o.a. gebruik van IQ SmartApp, IQ Real Time Console, IQ Graphical Floor Plan, Cosi VOS, Stentofon en EPD integratie.

Sykehjem Klukstuen

Sykehjem Klukstuen is een districts overbruggings centrum voor mensen met dementie en psychiatrische stoornissen. Er zijn 59 plaatsen, verdeeld over 29 verpleeghuizen, 24 zorg appartementen en 6 psychiatrie appartementen. Dit is één van de ruim twintig IQ Messenger installaties in Noorwegen.

De oplossing bij Sykehjem Klukstuen geeft de klant de mogelijkheid om hun oude verpleegoproepsysteem te integreren naar een nieuw en modern systeem voor telefonie. IQ Messenger verlengd ook de potentiële levensduur van het verpleeg oproepsysteem en gaf hen tegelijkertijd een platform voor toekomstige verbetering en implementatie van nieuwe welzijnstechnologie.

Diana Klinik

DianaKlinik is een privé kliniek die gespecialiseerd is in geriatrie, interdisciplinaire vroege revalidatie, neurologie, psychosomatische en psychotherapie en orthopedie. Het ziekenhuis beschikt over 600 bedden en wordt beschouwd als een medisch en verpleegkundig competentie centrum.

Door het combineren van meerdere analoge verpleegoproepsystemen, het automatisch openen/sluiten van deuren en het gebruik van smartphones worden investeringen behouden en kan DianaKlinik zich richten op de nieuwe zorg in Duitsland. Merkonafhankelijkheid maakt het mogelijk voor de klant keuzes te maken die passen bij de functionaliteit en het budget.

Münchenstift Münchener Bürgerheim

Münchenstift Münchener Bürgerheim is een volledig gerenoveerde en technisch up-to date residentie in München. Senioren kunnen hier aangenaam zelfstandig wonen.

Bestaande en nieuwe technologie in oude stijl. Naast any-to-any alarmering is er ook externe opvolging middels de Verklizan UMO integratie. Door investeringen in het verleden te behouden en te combineren met nieuwe sensoren en externe opvolging is Münchenstift levensloop bestendig geworden.


LUMC
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Tergooi Ziekenhuizen
Gasthuis Sint Jan De Deo
ASVZ
Het Schild
Wittenbergzorg
MCH
Jan Yperman Ziekenhuis
Groene Hart Ziekenhuis
Naufar Hospital
Centre Hospitalier Evron
Eikenhorst Lisse
Tactus
Hopital Intercommunal Sevre Loire
RSZK
Gors
Vitalis Woonzorggroep
Vivent
Het Hoge Veer
United Biscuits

Wilt u IQ Messenger live ervaren?

Breng dan een referentiebezoek aan één van onze klanten.
In overleg met de klant wordt uw bezoek ingepland.

Vraag een referentiebezoek aan »

Bezoek ons

Pieter Zeemanweg 57
3316 GZ Dordrecht
Nederland

Neem contact op

Telefoon 088 - 20 22 333
E-mail info@iqmessenger.com

Volg ons