• Klant Centraal
  • Ambitie

Kennis delen via white papers

White paper 'Regelgeving medische alarmering'

Dit white paper heeft tot doel om ziekenhuizen en andere zorginstellingen te informeren over de Europese- en Nederlandse richtlijnen, wetgeving, brancheafspraken en verplichtingen ten aanzien van het gebruik van een alarm/berichtenserver ten behoeve van medische alarmering.

Het white paper voorziet in bewustwording omtrent wettelijke verplichtingen inzake medische alarmering en schept duidelijkheid over het juist gebruik van een alarm/berichtenserver in een medische setting. Tevens voorziet dit document in een vijftal heldere- en onderbouwde conclusies. Deze conclusies kunnen worden ingezet voor interne toetsing en controle op naleving van de wettelijke kaders als wel voor de uitvraag aan externe toeleveranciers.

Dit white paper is met grote zorg en aandacht samengesteld. De juridische onderbouwing en verwijzingen zijn verzorgd door advocaat Erik Vollebregt, autoriteit op het gebied van medische wet- en regelgeving.

Bezoek ons

Pieter Zeemanweg 57
3316 GZ Dordrecht
Nederland

Neem contact op

Telefoon 088 - 20 22 333
E-mail info@iqmessenger.com

Volg ons