Onze projecten uit de sector GGZ

GGzE

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met bijzondere psychiatrische problemen. Alle zorg en ondersteuning is erop gericht dat iemand zo goed mogelijk kan meedoen aan de maatschappij.

Om een sterke reductie van de personele bezetting te realiseren heeft GGzE alle zorg gerelateerde alarmeringen van de diverse gebouwen naar één centrale locatie gebracht in tegenstelling tot het afhandelen per gebouw/locatie. GGzE maakt o.a. gebruik van IQ SmartApp, IQ Real Time Console, IQ Graphical Floor Plan, Cosi VOS, Stentofon en EPD integratie.

Arduin

The Netherlands

ASVZ

The Netherlands

Altrecht

The Netherlands

Stichting GGNet

The Netherlands

Emergis

The Netherlands

Tactus

The Netherlands

GGZ Eindhoven

The Netherlands

GGZ Rivierduinen

The Netherlands

Stichting Radar

The Netherlands

Parnassia groep

The Netherlands

Kwintes

The Netherlands