Stille, veilige en meer efficiënte alarmering

Versie 1.0.

Producten en diensten

Stille, veilige en meer efficiënte alarmering

Industrie

Ziekenhuis

Locatie

Nederland

Bronnen en downloads

Lees het hele verhaal

Rijnstate innoveert: Stiller, veiliger en efficiënter dankzij het IQ Messenger platform

Rijnstate heeft een aantal verouderde afdelingen volledig vernieuwd. Op meerdere afdelingen zijn de zalen gerenoveerd naar eenpersoonskamers met de nieuwste technologie. In deze nieuwe technische infrastructuur vormt IQ Messenger Medical de verbindende factor tussen alle systemen. Het merkonafhankelijke alarmeringsplatform stelt Rijnstate in staat kritische alarmen afkomstig uit medische apparatuur, verpleegoproepsystemen en slimme sensoren op een volledig bewaakte wijze te distribueren naar (smart) devices. Door afscheid te nemen van het klassieke verpleegoproepsysteem en te kiezen voor integraties direct met de medisch gecertificeerde alarmserver, kan Rijnstate haar ambitie om een voorloper op technologische innovaties te zijn waarmaken.

Het oude verpleegoproepsysteem was dringend toe aan vervanging. Daarnaast was het de wens om de klassieke maak-breekcontacten veiliger te maken en op de acute afdelingen de bestaande ‘domme’ alarmen te verrijken naar ‘slimme’.

Nikita Kruis, Biomedisch Technoloog bij Rijnstate, zegt:

“Bij de maakbreekcontacten merkten we dat de connectie er soms niet was en dat we dat niet wisten. De connectie was onbewaakt en alle meldingen van zowel het VOS als de gekoppelde medische apparatuur kwam een-opeen als ‘domme’ melding door op de piepers of DECT-telefoon. Dit vonden we als Rijnstate niet meer van deze tijd. Wij wilden naast een veiligere koppeling voor medische apparatuur, de verpleegkundigen meer handvaten geven om bijvoorbeeld alarmmoeheid tegen te gaan.”

Kruis:

“Rijnstate wilt een toonaangevende organisatie zijn door de zorg te innoveren met inzet van de nieuwste technologie. De effectiviteit, kwaliteit en veiligheid van zorg worden in de toekomst afhankelijker van communicatie, informatie, technologie, software en samenwerking. We wilden af van ‘domme’ alarmering en voorkomen dat er meerdere vergelijkbare systemen naast elkaar draaien. Zo ontstond de behoefte aan slimme alarmering met een bewaakte keten op één centraal integratieplatform.”

Keuze voor een software only en medisch gecertificeerd alarmeringsplatform

In haar streven naar een integratieplatform voor veilige en meer efficiënte alarmering biedt het IQ Messenger platform een uitkomst. IQ Messenger Medical maakt het mogelijk om bestaande en nieuwe systemen met elkaar te koppelen en te laten communiceren op één medisch gecertificeerd alarmeringsplatform. Of het nu gaat om signalen uit het verpleeg- of medisch oproepsysteem, het brandmeldsysteem, gebouwbeheersysteem of slimme sensoren. De toewijzing kan heel specifiek zijn en naar uiteenlopende devices gaan, zoals: piepers (pagers), DECT telefoons, WiFi handsets of smartphones.

Een andere kracht van het IQ Messenger platform zijn de oneindige mogelijkheden voor doorontwikkeling en nieuwe integraties.

Kruis:

“We zijn nu aan het kijken of we nieuwe medische apparatuur, de brandmelding of de Personen Zoek Installatie (PZI) kunnen integreren. Met IQ Messenger Medical zijn er nu mogelijkheden om dat op één platform te combineren die we daarvoor niet hadden.”

Techniek om de afdeling te ondersteunen

Het is van belang dat de nieuwe technische infrastructuur wordt afgestemd op de werkprocessen van de afdeling, zodat het de best passende oplossing voor die specifieke afdeling binnen Rijnstate is. Elke nieuwe afdeling begint met een multidisciplinair overleg met alle stakeholders te maken hebben met zorg en technologie met als doel de werkprocessen van de afdeling in kaart te brengen.

Vervolgens organiseren we ‘table top sessies’ met gebruikers om door te spreken hoe we het nieuwe alarmeringsysteem in de werkprocessen inpassen. Dat leggen we vast in een Functioneel Programma Van Eisen (fpve). Op basis van deze inzichten wordt de Proof Of Concept (POC) in de OTA omgeving (Ontwikkel, Test en Acceptatie omgeving) ingericht. De OTA omgeving is één kamer in het ziekenhuis die volledig is omgebouwd tot reële testruimte waarin alle gekozen technologie is geïnstalleerd. Key users kunnen zo de technologie uitgebreid testen en ervaren voordat ze het daadwerkelijk op de afdeling moeten gebruiken.

Implementatie van het medische alarmeringssysteem

Het implementeren van het medische alarmeringssysteem in de praktijk is een leerproces.

Kruis:

“Je kunt de techniek voor een afdeling vooraf helemaal uitdenken. Maar de verpleegkundige moet er ook mee kunnen werken in de praktijk. Kortom, de praktijk sluit niet altijd aan op het oorspronkelijke idee. Het is een iteratief proces om de functionele en technische uitwerking goed te laten aansluiten op de verwachtingen van de gebruikers. Het is effectiever om dat iteratief proces er elke keer weer opnieuw te laten zijn dan het vanuit de techniek in een keer ‘goed’ proberen te doen.”

Efficiënt zorgproces en het aanpakken van alarmmoeheid

Met IQ Messenger is het voor Rijnstate mogelijk om alarmdifferentiatie en prioritering toe te passen. Hierdoor kan alarmmoeheid bij verpleegkundigen worden aangepakt.

Kruis:

“Met IQ Messenger Medical kunnen we verschillende alarmen onderscheiden, zoals medische, technische of waarschuwingsalarmen. Hiervan kunnen we kiezen welke alarmen wel of niet op het smart device door hoeven te komen. Ook kunnen we verschillende pictogrammen, kleuren, beltonen, belmelodieën, frequenties en belvolumes kiezen om het alarm zo goed mogelijk op de alarmbron te laten lijken.”

Wanneer er een patiënt arriveert op een afdeling, moet eerst een smart device worden toegewezen aan deze patiënt. In het Graphical Event Assignment (GEA) van IQ Messenger wijzen de verpleegkundigen een smart device eenvoudig aan de patiënt toe door een device van een verpleegkundige naar het bed van de patiënt te slepen.

De specifieke toewijzing van patiënten aan bepaalde verpleegkundigen of teams zorgt ervoor dat de alarmen alleen bij de verpleegkundigen komen die er ook daadwerkelijk iets mee moeten doen. Dat geeft rust en zorgt voor efficiency, want het bespaart veel tijd,onnodig loopwerk en geeft extra focus op ‘jouw’ patiënten.

Een alarm gaat altijd eerst naar de eerste verpleegkundige die toegewezen is aan de desbetreffende patiënt. Bij geen reactie of het weigeren van een alarm wordt het alarm doorgezet naar de buddy. Afhankelijk van wat het beste bij de werkprocessen van de afdeling past, escaleert het alarm daarna naar alle verpleegkundigen op de afdeling. Dit is dus niet voor alle afdelingen het geval. Als er in geen van de groepen gereageerd wordt, wordt het alarm na een willekeurig aantal seconden (in het geval van Rijnstate 1,5 minuut) herhaald.

Kruis:

“Alleen alarmen met de hoogste prioriteit gaan direct naar de hele groep, denk hierbij aan een reanimatiealarm of paniek- en assistentie oproepen. Andere alarmen met een lagere prioriteit blijven bij degenen die écht verantwoordelijk zijn voor een bepaalde patiënt.”

Voordelen voor verpleging en patiënt

Met IQ Messenger kan Rijnstate zelf regisseur zijn over de alarmdistributie. Dit biedt grote financiële en functionele voordelen.

Kruis vertelt over de positieve bijdrage voor de patiënt:

“Het ontvangen van alarmen op een smart device maakt het mogelijk om patiënten op afstand te bewaken. Dit draagt bij aan maximale patiëntveiligheid, zeker bij de transitie naar éénpersoonskamers. Wat mij vooral opvalt op bijvoorbeeld de IC, is dat het veel stiller is. De slimmere alarmen met filteropties zorgen voor alarmdifferentiatie en een reductie van alarmen die bij de verpleegkundigen komen. De medische apparatuur kan zachter piepen waardoor patiënten stillere kamers hebben en daarmee veel meer rust. Het is bij ons nog niet bewezen, maar
studies wijzen aan dat hierdoor ook het welzijn van de patiënt sneller verbetert. Het is een prettigere omgeving voor de patiënten, bezoekers en medewerkers. Dat kan zeker op acute afdelingen alleen maar ondersteunen.”

Ook decombinatie met intelligente camera’s of slimme sensoren biedt voordelen.

Kruis:

“Als ik kijk naar de nucleair geneeskundige therapie, is het echt gebruikersgemak. We kunnen nu gemakkelijker één verpleegkundige inzetten voor de afdeling, omdat de buddy tegelijkertijd op een andere afdeling kan werken.”

Meer ziekenhuiszorg thuis

In de toekomst wil Rijnstate zoveel mogelijk zorg verlenen bij patiënten thuis. De bedoeling is om patiënten waarvan de gezondheid het toelaat minder lang in het ziekenhuis te laten blijven, maar te monitoren in hun eigen thuisomgeving.

Kruis:

“Dit doen we met slimme apparatuur die belangrijke lichaamsfuncties bewaakt, zoals: ademhaling, hartslag en temperatuur. Maar voordat we echt zover zijn, bekijken we eerst voor welke patiënten dit geschikt is en met welke middelen en apparatuur dit veilig gedaan kan worden. Dat onderzoeken we in de pilot waarvan de eerste fase onlangs afgerond is.”

Ook de ontwikkelingen in het ziekenhuis kunnen worden ondersteund met IQ Messenger als platform voor alarmering en communicatie.

Kruis:

“Ik ken nog geen ander voorbeeld van een integratieplatform dat op zoveel verschillende manieren ingezet kan worden. Je kunt er veel verschillende systemen op integreren wat ons ondersteund bij innovatie. Één platform helpt de digitalisering van Rijnstate op een beheersbare en toekomstgerichte manier.”

Soortgelijke succesverhalen

Veilige zorg op afstand

IQ Messenger

Lees meer

HMC over alarmdistributie

HMC

Lees meer

Innovatieve MAS op zorgafdelingen

Rijnstate

Lees meer

Erasmus MC

Lees meer
Request a demo

Start met IQ Messenger.
Optimaliseer alarm management

Vraag een demo aan

Houd me op de hoogte

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en updates in je mailbox

Meld mij aan