LEES HIER WAT IQ MESSENGER KAN BETEKENEN VOOR UW ORGANISATIE

Wat is IQ Messenger

Het merkonafhankelijke software platform IQ Messenger maakt het mogelijk bestaande en nieuwe systemen te combineren en processen te optimaliseren los van merk. Merkonafhankelijkheid is geborgd door geen verkoop van apparatuur maar juist door alle verschillende vendoren te integreren en samen te laten werken waardoor de klant eindelijk de baas wordt over zijn systemen en werkprocessen. 

Hardware producenten bieden een grote hoeveelheid eigen producten met propriëtaire standaarden en protocollen, een gesloten omgeving. IQ Messenger is een echt open alarmering platform met software only oplossingen waarbij het werkproces voorop staat. Met meer dan 120 marktleidende merkintegraties en meer dan 15 ontwikkelde merkonafhankelijke applicaties verkopen we ons product wereldwijd. 

 

BEKIJK HIER ONZE OPLOSSINGEN

De IQ Messenger presentatie

Download hier onze presentatie

Whitepaper 'Valkenhof implementeert slimme sensortechnologie'

Download hier de whitepaper


Whitepaper 'Regelgeving medische alarmering'

Dit whitepaper heeft tot doel om ziekenhuizen en andere zorginstellingen te informeren over de Europese- en Nederlandse richtlijnen, wetgeving, brancheafspraken en verplichtingen ten aanzien van het gebruik van een alarm/berichtenserver ten behoeve van medische alarmering.

Het whitepaper voorziet in bewustwording omtrent wettelijke verplichtingen inzake medische alarmering en schept duidelijkheid over het juist gebruik van een alarm/berichtenserver in een medische setting. Tevens voorziet dit document in een vijftal heldere- en onderbouwde conclusies. Deze conclusies kunnen worden ingezet voor interne toetsing en controle op naleving van de wettelijke kaders als wel voor de uitvraag aan externe toeleveranciers.

Dit whitepaper is met grote zorg en aandacht samengesteld. De juridische onderbouwing en verwijzingen zijn verzorgd door advocaat Erik Vollebregt, autoriteit op het gebied van medische wet- en regelgeving.

Download hier de Whitepaper

Certificeringen

NEN 2575

Brandveiligheid van gebouwen

NEN 2575 is een normering die eisen geeft voor het ontwerp, uitvoering, compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsinstallaties. In 2000 verscheen de eerste versie van NEN 2575 voor ontruimingsinstallaties. Vier jaar later werd er een aangepaste versie uitgebracht en in 2012 is de laatste versie uitgebracht.

ISO 27001

Internationale norm

De ISO27001 norm is de internationale norm voor informatiebeveiliging en draagt zorg voor een beleid waarin betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staat.

NEN 7510

Nederlandse norm

De NEN 7510 norm is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging en draagt zorg voor een beleid waarin betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staat.

CE-MDD

Medische alarmering

CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de essentiële eisen van de relevante Europese gezondheids-, veiligheids- en milieuwetgeving.