LEES HIER WAT IQ MESSENGER KAN BETEKENEN VOOR UW ORGANISATIE

Wat is IQ Messenger

Het merkonafhankelijke software platform IQ Messenger maakt het mogelijk bestaande en nieuwe systemen te combineren en processen te optimaliseren los van merk. Merkonafhankelijkheid is geborgd door geen verkoop van apparatuur maar juist door alle verschillende vendoren te integreren en samen te laten werken waardoor de klant eindelijk de baas wordt over zijn systemen en werkprocessen. 

Hardware producenten bieden een grote hoeveelheid eigen producten met propriëtaire standaarden en protocollen, een gesloten omgeving. IQ Messenger is een echt open alarmering platform met software only oplossingen waarbij het werkproces voorop staat. Met meer dan 120 marktleidende merkintegraties en meer dan 15 ontwikkelde merkonafhankelijke applicaties verkopen we ons product wereldwijd. 

 

De IQ Messenger presentatie

Leaflet: Persoonlijke alarmering healthcare

Case study: The new ‘woman & child center’, from large incubator space to seperate rooms

Case study: The new ‘woman & child center’, from large incubator space to seperate rooms

On April 6, the Spaarne Gasthuis celebrated the official opening of the new Woman & Child center. The center works with a family-oriented care philosophy. This means that mother and child will no longer be seperated after birth. Not even if one or both of them need extra care. Mother and baby can stay together in fully equipped suites. Research has shown that this is essential for attachment. In the children’s ward, too, the starting point is that parents participate in care and are closely involved in the treatment.

Case study: 'Het nieuwe Vrouw & Kind centrum, van een couveusezaal naar kamers'

Case study: 'Het nieuwe Vrouw & Kind centrum, van een couveusezaal naar kamers'

Op 6 april vierde het Spaarne Gasthuis de officiële opening van het nieuwe Vrouw & Kind centrum. Het centrum werkt met de filosofie gezinsgerichte zorg. Dat betekent dat moeder en kind na de geboorte niet meer gescheiden worden. Ook niet als een van hen of allebei extra zorg nodig hebben. In zeer compleet uitgeruste suites kunnen moeder en baby samen verblijven. Onderzoek heeft uitgewezen dat dat essentieel is voor de hechting. Ook op de kinderafdeling is het uitgangspunt dat ouders participeren in de zorg en nauw betrokken zijn bij de behandeling.

Case study: 'IQ Messenger realiseert innovatieve MAS op zorgafdelingen van Rijnstate'

Case study: 'IQ Messenger realiseert innovatieve MAS op zorgafdelingen van Rijnstate'

IQ Messenger levert haar merkonafhankelijke kritische alarmeringsplatform voor medische alarmering aan Rijnstate, het ziekenhuis in Arnhem ter realisatie van het MAS op o.a. de intensive care. Rijnstate is een verbouwing gestart van de hoofdlocatie waarbij een aantal zorgafdelingen worden vernieuwd. Deze verbouwing was aanleiding om de zorgprocessen opnieuw tegen het licht te houden. Programmadirecteur bouw Willem-Jan Hanegraaf zegt hierover: “Wij stelden onszelf de vraag wat ons ideale proces zou zijn en welke voorzieningen daarbij passen om goede en veilige zorg te kunnen leveren.”

Lees hoe zij dit proces hebben bepaald én ingevuld in onderstaand artikel!

Case study: 'SmartApp brengt alarmmanagement van Waterschap Zuiderzeeland naar hoger niveau'

Case study: 'SmartApp brengt alarmmanagement van Waterschap Zuiderzeeland naar hoger niveau'

In een wereld waarin smartphones niet meer uit het straatbeeld weg te denken zijn, is het verwonderlijk dat organisaties nog steeds gebruik maken van traditionele technieken zoals Semafonie (Pagers) en SMS voor kritische alarmering. Waterschap Zuiderzeeland heeft onder leiding van Leslie Postema en Emiel Mullink, beiden verantwoordelijk voor de technische automatisering, besloten om het alarmmanagement voor de technici van beheer en zuivering naar een hoger niveau te brengen met de software van IQ Messenger.

Lees alles hierover in de case study!

Whitepaper 'RSZK realiseert met het IQ Messenger platform een nieuwe en innovatieve zorgoplossing'

Ouderenzorgorganisatie RSZK ZorgProfessionals heeft dankzij het IQ Messenger platform een nieuwe- en innovatieve zorgoplossing gerealiseerd. Door de veranderende zorgvraag van bewoners en verschuiving van passieve naar actieve alarmering is de noodzaak voor de inzet van een klassiek en kostbaar verpleegoproepsysteem (VOS) verdwenen. Met de inzet van slimme sensoren en dwaaldetectie zijn de bekende VOS knoppen en uitluistersystemen aan de muur overbodig geworden.

Lees alles hierover in de whitepaper!

Whitepaper 'RSZK realiseert met het IQ Messenger platform een nieuwe en innovatieve zorgoplossing'

Stichting Valkenhof heeft de systemen bij locatie Leenderhof vervangen door nieuwe zorg domotica apparatuur. IQ Messenger vormt het centrale hart in dit geheel. Het merkonafhankelijke platform integreert het locatiebepalingssysteem, het verpleegoproep systeem, slimme sensoren en deurstandsignalering. De alarmmeldingen komen overdag binnen op een Mitel toestel en in de nacht op de IQ Messenger SmartApp. Met IQ Messenger heeft Valkenhof geen fysieke servers meer in een bezemkast maar een volledig virtuele omgeving waarop alle meldingen binnen komen.


Whitepaper 'Regelgeving medische alarmering'

Dit whitepaper heeft tot doel om ziekenhuizen en andere zorginstellingen te informeren over de Europese- en Nederlandse richtlijnen, wetgeving, brancheafspraken en verplichtingen ten aanzien van het gebruik van een alarm/berichtenserver ten behoeve van medische alarmering.

Het whitepaper voorziet in bewustwording omtrent wettelijke verplichtingen inzake medische alarmering en schept duidelijkheid over het juist gebruik van een alarm/berichtenserver in een medische setting. Tevens voorziet dit document in een vijftal heldere- en onderbouwde conclusies. Deze conclusies kunnen worden ingezet voor interne toetsing en controle op naleving van de wettelijke kaders als wel voor de uitvraag aan externe toeleveranciers.

Dit whitepaper is met grote zorg en aandacht samengesteld. De juridische onderbouwing en verwijzingen zijn verzorgd door advocaat Erik Vollebregt, autoriteit op het gebied van medische wet- en regelgeving.

Certificeringen

NEN 2575

Brandveiligheid van gebouwen

NEN 2575 is een normering die eisen geeft voor het ontwerp, uitvoering, compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsinstallaties. In 2000 verscheen de eerste versie van NEN 2575 voor ontruimingsinstallaties. Vier jaar later werd er een aangepaste versie uitgebracht en in 2012 is de laatste versie uitgebracht.

ISO 27001

Internationale norm

De ISO27001 norm is de internationale norm voor informatiebeveiliging en draagt zorg voor een beleid waarin betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staat.

NEN 7510

Nederlandse norm

De NEN 7510 norm is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging en draagt zorg voor een beleid waarin betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staat.

CE-MDD

Medische alarmering

CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de essentiële eisen van de relevante Europese gezondheids-, veiligheids- en milieuwetgeving.

  • Pieter Zeemanweg 57
    3316 GZ Dordrecht
    The Netherlands
    T +31 (0)88 20 22 333
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.