Redundantie en alarm ketenbewaking

Het IQ Messenger platform voorziet in diverse veiligheidsmaatregelen om te voorzien in een maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid

Redundantie en alarm ketenbewaking

Het IQ Messenger platform voorziet in diverse veiligheidsmaatregelen om te voorzien in een maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid waarbij de connectie met aangesloten apparaten en systemen permanent worden bewaakt (ketenbewaking). De betrouwbaarheid van het IQ Messenger platform in redundante uitvoering wordt uitgedrukt in een uptime van 99,99% en is als zodanig ook opgenomen in onze ISO13485 certificering welke jaarlijks door een onafhankelijke notified body wordt ge-audit.

De onderstaande mechanismen en functionaliteiten zijn binnen het IQ Messenger platform geïmplementeerd.

  1. Redundantie met automatische fail-over van het IQ Messenger platform
  2. Ketenbewaking van de op IQ Messenger aangesloten systemen en toestellen
  3. Bewaking van het alarm apparaat tot en met het device waarop het alarmbericht wordt afgeleverd
  4. Bewaking van het IT netwerk door IQ Messenger (kruislinkse bewaking)
  5. Bewaking van IQ Messenger door het IT netwerk (kruislinkse bewaking)
  6. Externe autonome watchdog bewaking, onderdeel van de NEN 2575 norm

IQ Messenger cluster (ook wel high availability of redundantie genoemd)

De software draait binnen een redundante omgeving op twee verschillende (virtuele) servers. Indien er een verstoring is aan de server of een van de kritische applicaties van de IQ Messenger software zal de andere server de werking automatisch overnemen.

Fail over

Wanneer één of meerdere services actief op de server zijn verstoord probeert de master server eerst het betreffende proces autonoom te herstellen. Wanneer dit niet binnen een instelbare tijd gebeurt, zal de slave server de sessies overnemen en fungeren als master. Tevens wordt een alarmbericht naar een te selecteren toestel of systeem uitgestuurd ter kennisgeving.

SmartApp

Ook de SmartApp Android kent een volledige bewaking. Dat wil zeggen dat de SmartApp op het smartdevice zelf detecteert wanneer de heartbeat naar de IQ Messenger server om welke reden dan ook is verbroken. Dit wordt zowel akoestisch en optisch op het toestel weergegeven. Zo weet (hoort en ziet) de gebruiker altijd wanneer hij of zij op kritische alarmering kan vertrouwen en wanneer niet.

Tevens bewaakt het IQ Messenger platform zelf ook de heartbeat met de SmartApps en andere devices en kan vervolgens ook alarmen versturen wanneer er een toestel geen connectie meer heeft. Denk aan het informeren van een centralist of een leidinggevende. Dit is ook in lijn met de NEN2575 brandmeld normering.

IT Netwerk

Uit het bovenstaande kunnen we opmaken dat er sprake is van een volledige ketenbewaking vanaf de bron van het alarm (medisch apparaat, verpleegoproepsysteem, brandmeldcentrale, gebouwbeheersysteem etc. naar het toestel/SmartApp. Het IT netwerk van de organisatie fungeert hier als de “transportlaag”. IQ Messenger gaat met haar ketenbewaking nog een stap verder. Zo bewaken wij ook het tussenliggende IT netwerk en al haar servers, routers, access points switches, etc.

Kruislinkse bewaking

In tegenstelling tot traditionele alarmservers en message brokers kunnen de belangrijke services welke “draaien” binnen ons platform ook middels een standaard SNMP applicatie van de organisatie zelf worden bewaakt.

Zo is de performance van het IQ Messenger platform open, transparant, inzichtelijk en meetbaar. IQ Messenger bewaakt de gehele keten van systemen en het IT netwerk. Het IT netwerk bewaakt op haar beurt het IQ Messenger platform. Echte kruislinkse bewaking.

Watchdog

Los van het bovenstaande kan ook nog een watchdog functionaliteit worden ingezet. Middels de inzet van een autonome contactmodule kan er bijvoorbeeld een lamp, flitser, toeter, brandmeldcentrale etc. worden ingeschakeld wanneer het gehele systeem of IT netwerk uitvalt. De watchdog wordt altijd ingezet in een NEN 2575 brandmeld keten.

Bekijk meer oplossingen

Slimme sensoren

Slimme sensor, camera’s en privacy

Lees meer
leefcirkels en bewegingsvrijheid

Verpleeghuis zonder verpleegoproepsysteem

Lees meer

Dashboard voor leefstijlmonitoring

Lees meer

Maximale controle op de BHV-organisatie

Lees meer
Request a demo

Start met IQ Messenger.
Optimaliseer alarm management

Vraag een demo aan

Houd me op de hoogte

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en updates in je mailbox

Meld mij aan