Reductie van alarmmoeheid (en onze alarm fatigue solutions)

Het IQ Messenger platform helpt zorgorganisaties het aantal alarmen sterk te reduceren, te distribueren, beter herkenbaar te maken en te kenmerken met een juiste prioriteit

Wat is alarmmoeheid (alarm fatigue)?

Alarmmoeheid treedt bij zorgprofessionals op bij blootstelling aan een overdaad aan alarmen in een zorgomgeving zoals een IC in het ziekenhuis of een PG afdeling in een verpleeghuis. Uit onderzoek is gebleken dat tot wel 89% van alle alarmen op een afdeling klinisch irrelevant zijn. Alarmmoeheid dient als een ernstig probleem te worden beschouwd. IQ Messenger biedt voor deze alarmmoeheid verschillende oplossingen (ook wel ‘alarm fatigue solutions’ genoemd) aan.

Wat is de oorzaak van alarmmoeheid?

In veel ziekenhuizen en verpleeghuizen is sprake van een sterke technologische verzuiling. Elke afzonderlijke monitor, infuuspomp, couveuse, beademingsmachine enz. geeft zijn eigen alarm af, en daar komen nog de verpleegoproepen, acute alarmen, noodoproepen en dergelijke bij. Deze parallel lopende systemen zorgen voor chaos en bieden geen mogelijkheden om alarmmoeheid tegen te gaan. Om deze mogelijkheden wél te kunnen benutten, moeten ze allemaal geïntegreerd worden op één merkonafhankelijk intelligent platform, dat rechtstreeks communiceert met het (smart) device van de verpleegkundige. IQ Messenger is hét merkonafhankelijke platform (message broker) die al deze systemen aan elkaar knoopt. Met IQ Messenger kan de zorgorganisatie slim alarmen managen op basis van het gewenste werkproces.

Wat zijn de gevolgen van alarmmoeheid?

Deze overdadigheid aan valse alarmen heeft op diverse niveaus gevolgen voor een ziekenhuis of verpleeghuis:

Patiënt- en cliëntveiligheid
Door de grote hoeveelheid valse of irrelevante alarmen worden klinische alarmen waar wél actie op moet worden ondernomen gemist. Dit brengt de veiligheid van patiënten- en cliënten serieus in gevaar.

Financieel
Patiënten of cliënten die letsel oplopen vanwege een overdaad aan alarmen, kunnen resulteren in kostbare gevolgen door overplaatsing van een verpleeghuis naar het ziekenhuis, naar de IC, een langer ziekenhuisverblijf en rechtszaken.

Langzamer herstel
Veel alarmen worden vergezeld met een akoestisch signaal op het (medische) apparaat zelf. Deze constante piepjes zorgen voor veel lawaai en overlast voor de patiënt of cliënt, wat een negatieve invloed heeft op een snel herstel.

Operationeel
De productiviteit van verpleegkundigen wordt minder omdat zij te veel tijd kwijt zijn aan het reageren op onnodige alarmen.

Uitval verpleegkundigen
Een overvloed aan alarmberichten leveren bij verpleegkundigen stress en irritatie op, wat kan resulteren in burn-outs en uitval.

5 alarm fatigue solutions om alarmmoeheid tegen te gaan/te verminderen

1. Filtering van alarmen
Door het filteren van alarmen kan je de hoeveelheid meldingen flink reduceren. Het IQ Messenger platform beschikt over uitgebreide filterfuncties waarbij de zorgorganisatie zelf kan bepalen welke alarmen ze willen ontvangen. Uiteraard kan deze filtering per apparaat of afdeling worden aangepast zodat het werkproces centraal wordt gesteld.

2. Combineren van alarmen
Alarmen kunnen ook gecombineerd worden, waardoor het aantal valse alarmen wordt gereduceerd. Dit betekent dat herhaalde alarmen samen worden geclusterd tot één alarmmelding.

3. Alarmdifferentiatie toepassen
Pas prioritering toe aan de alarmen zodat het alarm met de hoogste prioriteit bovenaan in de lijst komt de staan en differentieer de alarmmelding verder aan de hand van kleuren, geluiden en iconen. Bij de SmartApp is dit allemaal mogelijk. Met deze functionaliteit kan de verpleegkundige met één blik op de smartphone bepalen hoe hij/zij moet reageren.

4. Medische apparatuur op stil zetten
In het ziekenhuis is er veel lawaai; de geluiden van medische apparatuur is dan ook een grote factor die bijdraagt aan alarmmoeheid. Veel medische apparatuur heeft de mogelijkheid om op stil te worden gezet. Met stille alarmering bedoelen we dat de akoestische signalering van het bronapparaat (veelal een medisch apparaat zoals een monitor, infuuspomp of beademingstoestel) is uitgeschakeld. De alarmen zijn dan nog wel zichtbaar op het bronapparaat. IQ Messenger kan middels een bewaakte koppeling de meldingen afleveren op een toestel of smartphone naar keuze conform CDAS (gedistribueerd alarm systeem met alarmbericht confirmatie IEC 80001).

5. Alarmen naar de juiste medewerker sturen. 
In veel gevallen worden de alarmen naar een groep verpleegkundigen gestuurd. Ieder alarm moet worden bekeken om te bepalen wie er vervolgens actie op moet ondernemen. Door de alarmen toe te wijzen aan de juiste persoon, voorkom je dat alle verpleegkundigen alle (irrelevante) alarmen krijgen.

Technische alarmen worden bijvoorbeeld toegewezen aan iemand van de technische dienst en service oproepen worden doorgestuurd naar vrijwilligers. Met de eenvoudige grafische alarmoproep toewijzing applicatie (GEA) kun je gemakkelijk de juiste alarmen aan de juiste persoon toewijzen. Uitsluitend de gewenste alarmen worden doorgezet naar de toegewezen verpleegkundige of andere medewerker.

Bekijk meer oplossingen

Medische apparatuur en plaatsbepaling

Lees meer
Leefcirkels

Leefcirkels en bewegingsvrijheid

Lees meer
Medische alarmering

Medische alarmering

Lees meer
Verpleegoproep

Verpleeghuis zonder verpleegoproep systeem

Lees meer
Request a demo

Start met IQ Messenger.
Optimaliseer alarm management

Vraag een demo aan

Houd me op de hoogte

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en updates in je mailbox

Meld mij aan