Reductie van alarmmoeheid (en onze alarm fatigue solutions)

Het IQ Messenger platform helpt zorgorganisaties het aantal alarmen sterk te reduceren, te distribueren, beter herkenbaar te maken en te kenmerken met een juiste prioriteit

Wat is alarmmoeheid (alarm fatigue)?

Alarmmoeheid treedt bij zorgprofessionals op bij blootstelling aan een overdaad aan alarmen in een zorgomgeving zoals een IC in het ziekenhuis of een PG afdeling in een verpleeghuis. Vaak bestaat een groot gedeelte uit irrelevante alarmen. Hier zijn alarmmoeheid oplossingen voor ontwikkeld (ook wel ‘alarm fatigue solutions’ genoemd). Een overvloed aan deze alarmberichten kan namelijk stress en irritatie opleveren. Ze verlagen de productiviteit en alertheid van de zorgprofessional met risico’s voor patiënt of cliënt en uitval van de verpleegkundige als gevolgen.

Om er zeker van te zijn dat alarmberichten niet worden gemist gaan deze vergezeld met een akoestisch signaal. Diverse studies zijn hier naar verricht en alarmmoeheid dient als een ernstig probleem te worden beschouwd. Wij bieden verschillende alarm fatigue solutions aan.

5 alarm fatigue solutions om alarmmoeheid tegen te gaan/te verminderen

1. Filtering van alarmen
Door het filteren van alarmen kan je de hoeveelheid meldingen flink reduceren. Het IQ Messenger platform beschikt over uitgebreide filterfuncties waarbij de zorgorganisatie zelf kan bepalen welke alarmen ze willen ontvangen. Uiteraard kan deze filtering per apparaat of afdeling worden aangepast zodat het werkproces centraal wordt gesteld.

2. Combineren van alarmen
Alarmen kunnen ook gecombineerd worden, waardoor het aantal valse alarmen wordt gereduceerd. Dit betekent dat herhaalde alarmen samen worden geclusterd tot één alarmmelding.

3. Alarmdifferentiatie toepassen
Pas prioritering toe aan de alarmen zodat het alarm met de hoogste prioriteit bovenaan in de lijst komt de staan en differentieer de alarmmelding verder aan de hand van kleuren, geluiden en iconen. Bij de SmartApp is dit allemaal mogelijk. Met deze functionaliteit kan de verpleegkundige met één blik op de smartphone bepalen hoe hij/zij moet reageren.

4. Medische apparatuur op stil zetten
In het ziekenhuis is er veel lawaai; de geluiden van medische apparatuur is dan ook een grote factor die bijdraagt aan alarmmoeheid. Veel medische apparatuur heeft de mogelijkheid om op stil te worden gezet. Met stille alarmering bedoelen we dat de akoestische signalering van het bronapparaat (veelal een medisch apparaat zoals een monitor, infuuspomp of beademingstoestel) is uitgeschakeld. De alarmen zijn dan nog wel zichtbaar op het bronapparaat. IQ Messenger kan middels een bewaakte koppeling de meldingen afleveren op een toestel of smartphone naar keuze conform CDAS (gedistribueerd alarm systeem met alarmbericht confirmatie IEC 80001).

5. Alarmen naar de juiste medewerker sturen. 
In veel gevallen worden de alarmen naar een groep verpleegkundigen gestuurd. Ieder alarm moet worden bekeken om te bepalen wie er vervolgens actie op moet ondernemen. Door de alarmen toe te wijzen aan de juiste persoon, voorkom je dat alle verpleegkundigen alle (irrelevante) alarmen krijgen.

Technische alarmen worden bijvoorbeeld toegewezen aan iemand van de technische dienst en service oproepen worden doorgestuurd naar vrijwilligers. Met de eenvoudige grafische alarmoproep toewijzing applicatie (GEA) kun je gemakkelijk de juiste alarmen aan de juiste persoon toewijzen. Uitsluitend de gewenste alarmen worden doorgezet naar de toegewezen verpleegkundige of andere medewerker.

Bekijk meer oplossingen

Dashboard voor leefstijlmonitoring

Lees meer

Redundantie en alarm ketenbewaking

Lees meer

Stille medische alarmering

Lees meer

Maximale controle op de BHV-organisatie

Lees meer
Request a demo

Start met IQ Messenger.
Optimaliseer alarm management.

Vraag een demo aan

Houd me op de hoogte

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en updates in je mailbox

Meld mij aan