Nieuwe en innovatieve zorgoplossingen

Oktober

Producten en diensten

Innovatieve zorgoplossing

Industrie

Ouderenzorg

Locatie

Nederland

Bronnen en downloads

Lees het hele verhaal

Oktober realiseert met het IQ Messenger platform een nieuwe en innovatieve zorgoplossing

Ouderenzorgorganisatie Oktober, voorheen RSZK ZorgProfessionals, heeft dankzij het IQ Messenger platform een nieuwe- en innovatieve zorgoplossing gerealiseerd. Door de veranderende zorgvraag van bewoners en verschuiving van passieve naar actieve alarmering is de noodzaak voor de inzet van een klassiek en kostbaar verpleegoproepsysteem (VOS) verdwenen.

Met de inzet van slimme sensoren en dwaaldetectie zijn de bekende VOS knoppen en uitluistersystemen aan de muur overbodig geworden. Afstellen van zorgoproepen in de kamer gebeurt nu middels het scannen van een QR code op de smartphone. Zo wordt de aanwezigheid van de verpleegkundige in de kamer direct vastgelegd.

Oktober startte een zoektocht naar een merkonafhankelijk platform waar al haar bestaande- en nieuwe zorgsystemen op kunnen worden aangesloten. Het nieuwe platform moest zowel qua technologie als wet- en regelgeving (medische alarmering en privacy) toekomstbestendig zijn.

Maik Berkelmans, IT Architect van Oktober:

“Nederland gaat vergrijzen. Dat betekent voor zorgorganisaties dat er aan de ene kant meer ouderen komen die verzorgd moeten worden terwijl de zorgzwaarte ook nog eens toeneemt, en er aan de andere kant te weinig personeel is. We moeten dus met hetzelfde aantal professionals méér zorg gaan leveren. Daar zit een gat tussen dat we alleen kunnen dichten met zorgondersteunende technologie. Oktober realiseert dit vanuit een heldere visie en gerichte aanpak: We willen onze professionals zoveel mogelijk zaken zelf laten organiseren en met technologie randtaken beperken en vergemakkelijken.”

Greenfield locatie: Leuskenhei

In 2018 heeft Oktober zijn locatie Leuskenhei geopend die als greenfield-locatie fungeert voor de domoticatoepassingen. Het streven m.b.t. domoticatoepassingen is geen verpleegoproep. Er werden gewenste werkprocessen bepaald aan de hand van user story’s die zijn opgesteld in samenspraak met de zorg.

De user story’s beschrijven wat de professionals verlangen van het nieuwe zorgsysteem ter ondersteuning van een betere bewoner zorg. Een voorbeeld van een user story m.b.t. escalatie van alarmen is:

“Als zorgprofessional wil ik op mijn smart-phone een melding ontvangen wanneer een bewoner uit bed komt. Wanneer ik deze niet of niet tijdig kan beantwoorden moet de melding direct overlopen naar een van mijn collega’s.”

Ook zijn er diverse user story’s opgemaakt ten behoeve van toegangscontrole, dwaaldetectie, spreek/luisterverbinding met de bewoner en cameratoezicht.

De beoogde werkprocessen zijn vertaald naar ondersteunende techniek waarbij de selectie van benodigde hardware/apparatuur nu volledig merkonafhankelijk kan worden bepaald. De zorg beoordeelt vervolgens aan de hand van een acceptatietest of de oplossing aansluit bij de praktijk.

 

Keuze merkonafhankelijk platform: IQ Messenger

Vanuit de user story’s en wet & regelgeving is gekeken welke technologie er benodigd is om deze te kunnen realiseren. Berkelmans:

“We wilden naar een standaard platform. Zie het als een soort stekkerdoos waarop alle systemen aangesloten kunnen worden. We stelden onszelf de vraag hoe we het product organisatiebreed kunnen inzetten.”

In 2017 heeft Jaap Veerhoek, adviseur Raad van Bestuur bij Oktober, samen met een adviseur domotica enkele locaties bezocht waar op een vernieuwende manier zorgalarmering werd toegepast:

“Het zag er echt goed uit, doordacht en het gaf meer vrijheid voor de bewoners in een veilige gecontroleerde omgeving.”

Echter, vult hij aan: “We waren op referentiebezoek en vroegen ons serieus af waarom zit die knop van het klassieke verpleegoproepsysteem er nog? IQ Messenger is een krachtig platform dat nagenoeg alle bestaande en moderne zorgsystemen en sensoren integreert. Het is een hele sterke alarmserver die ons de vrijheid geeft in de keuze voor apparatuur en ons te concentreren op het werkproces. Het systeem is zo ingericht dat alarmen bij de juiste mensen komen.”

Middels de GEA (Graphical Event Assignment) slepen professionals de devices in de juiste afdeling en kamer. Veerhoek vervolgt:

“Persoonlijk inloggen is voor de logging belangrijk. Je kunt dan precies zien wie de alarmberichten heeft opgevolgd. Zo zijn alle acties terug te herleiden naar het individu.“

Alwin van Deuren, producteigenaar Digizorg bij Oktober, vult aan: “Een groot voordeel vind ik dat wij met IQ Messenger niet afhankelijk zijn van een hardwareleverancier. Voorheen betekende het aanschaffen van merkgebonden hardware dat je door de vendor-lock alleen nog maar dat merk kon kopen.

Met IQ Messenger kan ik een koppeling met elk merk hardware maken, dus wij hebben volledige keuzevrijheid. Dit zorgt ook voor kostenbesparing. De aanschaf en installatie van simpele knoppen is ontzettend prijzig. Wij hebben nu gekozen voor een veel goedkopere oplossing die wij ook zelf kunnen installeren.

“De zorg heeft nu de regie zonder tussenkomst van een externe centrale.”

Slimme sensoren voor een betere nachtrust

Voor de keuze van slimme sensoren is goed gekeken naar de behoefte vanuit het werkproces, privacy en de functionaliteit van de verschillende sensoren. Het IQ Messenger platform integreert vele verschillende en concurrerende sensoren waardoor er echte keuzevrijheid is. De keuze viel op slimme sensoren van Mobotix. Berkelmans: “Mobotix sprak ons aan. Alles wat op ons verlanglijstje stond is ook ontwikkeld. De sensoren van Mobotix bevallen erg goed. We gebruiken functionaliteiten zoals spreek/luister met de bewoner, akoestische bewaking, activiteitendetectie, in/uit bed detectie en video (nacht)observatie.”

Veerhoek vertelt dat er in de ouderenzorg juist behoefte is aan slimme sensoren met een camerafunctie. Ouderen zijn namelijk over het algemeen heel stil.

“Als er een noodsituatie is, hoor je vaak nauwelijks geluid. Het enkel inzetten van akoestische bewaking schiet hierin tekort. Met de slimme sensortechnologie kan je bij een alarm in de kamer kijken, de situatie direct en zonder twijfel beoordelen en hierop acteren.”

Het inzetten van een slimme sensor wordt bepaald in dialoog met de zorg, familie en de arts. De detecties van de slimme sensor kunnen door zorgprofessionals zelf in- en uitgeschakeld worden. Zo kunnen professionals zelf de regie voeren:

‘Ik wil ‘s nachts een melding krijgen als de bewoner uit bed gaat of als hij de kamer verlaat’. Bij een andere bewoner wil ik alleen een melding ontvangen bij een badkamerbezoek.’

Deze vorm van flexibiliteit op bewonerniveau draagt écht bij aan de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Rowan Dodde, verzorgende IG op locatie Leuskenhei beaamt dit: “Op deze manier wordt er maatwerk geleverd aan bewoners waardoor onze collega’s zich gehoord en gewaardeerd voelen. De zorg die de bewoner écht nodig heeft kan zo worden ingezet.”

“Moeten we nu bij iedere bewoner een ‘uit bed’ oproep krijgen als een bewoner uit bed is en een beetje in de kamer aan het rommelen is?”

Dodde vervolgt: “De werking van de camerabeelden vind ik heel fijn. Je kan direct zien of je er heen moet of dat hij/zij alleen maar aan het rommelen is. Met IQ Messenger is het heel ontspannen werken.” Van Deuren: “We kijken naar de ondersteuningsvraag en hoe wij deze kunnen beantwoorden met techniek. Dit in samenspraak met de zorgmedewerker, familie en arts om te controleren of wij wel de juiste maatregelen toepassen.”

‘Bezet’-modus inschakelen met een QR-code

De bezetmodus kan door de handschoenen die de zorg draagt, op het toestel niet makkelijk ingesteld worden. Daarom activeert de ‘bezet‘- modus bij het scannen van de QRcode bij de kamer automatisch. De slimme sensor wordt dan in ‘privacy‘- modus gezet. Vooralsnog wordt de ‘privacy‘-modus alleen ontgrendeld zodra er een alarm op de kamer actief is. Dodde vertelt over de QR-code:

“Wij hebben bij iedere kamer een QR-code opgeplakt. Dus als ik ’s avonds iemand naar bed breng, scan ik de QRcode. Dat werkt heel soepel.”

Bewonersgegevens realtime bijwerken

Onder de projectnaam ‘Zorgbrein’ ontwikkelde Oktober een gebruikersvriendelijk dashboard waarop bewonersgegevens realtime worden bijgewerkt. Veerhoek vertelt: “Eerst was het continu reactief. We vroegen ons af hoe we het proactief kunnen krijgen en hoe we de hele keten erbij kunnen betrekken.”

Via grafieken worden vitaliteitsgegevens in één oogopslag inzichtelijk gemaakt. De vitaliteitsgegevens worden automatisch opgehaald uit de diverse geïntegreerde systemen. Het meest innovatieve aspect zit in de toepassing van AI (Artificial Intelligence). Op de regels in de ECDrapportages van de zorgprofessional worden algoritmes losgelaten. Hieraan wordt een stemmingsscore toegekend op basis van de gekozen woorden, gebaseerd op het model van Stanford University, in de rapportage. Deze scores worden omgezet in een grafiek, zodat dit meteen zichtbaar wordt.

Veerhoek vertelt over de dataverwerking:

“Er zijn twee businessintelligencespecialisten die alle data vanuit de domotica realtime omzetten in bruikbare dashboards voor de zorg. Loze meldingen worden zo ontdekt.”

De behandelaar en verpleegkundig ondersteuner zijn degene die de stemmingsanalyse bekijken.

Oktober analyseert met ‘Zorgbrein’ momenteel slaapritme, leefritme en stemming. Veerhoek heeft nog meer ideeën om dit in de toekomst nog verder uit te breiden: “Nu willen we ook de gezondheidsgegevens van een bewoner met een wearable vast kunnen leggen. Op het moment dat er iets niet goed gaat moet je dat wel terug kunnen herleiden. Met een wearable kan je bij een afwijkende waarde direct ingrijpen.”

Advies voor zorginstellingen

Veerhoek heeft advies voor andere zorginstellingen:

“Pak zelf de regie en leg deze niet bij de leveranciers. Wij zijn niet te vroeg met deze zorgtechnologie maar vooruitstrevend.”

Berkelmans voegt toe: “De strategie is ook het inzetten van de juiste mensen. Dus een werkgroep techniek, zorg en leveranciers. Wat ook belangrijk is, is dat de zorgprofessionals erin meegaan.

“Want het inzetten van nieuwe technologie lukt niet zonder de zorgprofessionals.”

Plannen voor de toekomst

In de toekomst willen Veerhoek en Berkelmans de intramurale zorgdomotica vertalen naar extramuraal (thuiszorg). Veerhoek: “Bij een intramurale bewonerskamer beslaat alle zorgdomotica één gebied. In een woonhuis is dit anders omdat je met meerdere kamers te maken hebt. We hebben veel mensen op de wachtlijst staan die qua ziektebeeld eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen. Wij denken dat techniek en innovatie een belangrijke oplossing gaan zijn voor de doelgroep.”

Soortgelijke succesverhalen

Implementatie van slimme zorgtechnologie

Valkenhof

Lees meer

Treant Zorggroep

Lees meer

Redundantie en ketenbewaking

IQ Messenger

Lees meer

Persoonsbeveiliging medewerkers

IQ Messenger

Lees meer
Request a demo

Start met IQ Messenger.
Optimaliseer alarm management

Vraag een demo aan

Houd me op de hoogte

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en updates in je mailbox

Meld mij aan