Transformatie naar innovatieve zorg

Siza

Producten en diensten

Innovatieve zorg

Industrie

Gehandicaptenzorg

Locatie

Nederland

Bronnen en downloads

Lees het hele verhaal

Software IQ Messenger onmisbaar bij transformatie van Het Dorp naar meest innovatieve technologische zorgomgeving

Het Dorp, de bekendste woongemeenschap voor mensen met een beperking, wordt met o.a. het software platform van IQ Messenger omgevormd tot een technologisch slimme hedendaagse leefomgeving.

Het Dorp is een kleine zestig jaar geleden ontstaan. Waar in de jaren ’60 de gebouwde omgeving centraal stond, vraagt de moderne tijdsgeest om een andere benadering. Een jaar of zes geleden ontstond het idee hoe het vernieuwde Dorp eruit gaat zien met het principe van participatie. Siza maakte plannen voor de ontwikkeling van Het Dorp en test deze samen met haar bewoners en professionals in een mock-up woning alvorens ze in gebruik te nemen. Zo wordt maximale efficiëntie en acceptatie van de nieuwe technologie gerealiseerd.

Siza heeft de ambitie om mensen met een beperking of chronische ziekte door middel van slimme technologie te helpen een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.

IQ Messenger vormt het merkonafhankelijke centrale hart voor de integratie en bewaking van diverse bestaande en nieuwe zorgen communicatiesystemen waarbij het werkproces centraal staat.

Hoe kunnen wij het gebouw, de zorg en de begeleiding van onze bewoners ondersteunen met de inzet van slimme technologie? Uit de Research & Development afdeling van Siza is Academy het Dorp ontstaan, wat inmiddels een op zichzelf staande organisatie is. Academy Het Dorp werkt aan de realisatie van technologie, omdat ze geloven dat de mens én de zorg technologie nodig heeft. Enerzijds om mensen een zo gewoon mogelijk leven te bieden en anderzijds om de zorg efficiënter en menselijker te maken. Academy het Dorp onderzoekt, adviseert, begeleid en implementeert. Ze dagen bedrijven, organisaties, instellingen, ervaringsdeskundigen en professionals uit en verbindt ze.

Met als resultaat dat iedere innovatie een technologie oplevert, die daadwerkelijk waarde toevoegt aan het leven van mensen en de zorg die zij nodig hebben.

Eisen aan nieuw gebouw en technologie

Siza heeft het zorgproces samen met alle stakeholders (waaronder bewoners) vertaald naar scenario’s. Deze scenario’s beschrijven de geëiste en gewenste werkprocessen en daarmee de werking van het zorgsysteem.

Jos Geesken, Programmamanager Domotica en Technologie bij Siza, vertelt: “Vanuit Siza zijn scenario’s uit gebruikersperspectief opgesteld die ingevuld en ondersteund moeten worden met technologie. De gekozen zorgtechnologie moet voor zowel de producent als de implementatiepartners te integreren zijn; samen wordt er gewerkt aan een optimale functionaliteit. Een vereiste is dat de zorgdomotica vrij is van vendor lock-in en zowel intra- als extramuraal te gebruiken is.”

Mock-up woning voor het testen van technologie

De gekozen technologie werd vervolgens geïmplementeerd in de mock-up woning.

De mock-up woning is een modelwoning bedoeld voor het testen van alle geselecteerde technologie.

Academy Het Dorp en Siza hebben samen onderzocht of de toekomstige bewoners in staat zijn de technische elementen in de woning zelfstandig te gebruiken, en in hoeverre deze elementen voldoen aan hun wensen en behoeften.

Geesken: “We hebben binnen dit testprogramma continu metingen van de nieuwe technologie uitgevoerd zodat verbeterpunten bij de nieuwbouw direct kunnen worden geïmplementeerd. Het was iteratief ontwikkelen, integreren en testen met bewoners en zorgprofessionals. Als een bewoner of zorgprofessional andere zorgtechnologie nodig had, konden wij deze eenvoudig en merkonafhankelijk toevoegen aan de mock-up woning.

Voorbeelden van geïntegreerde (zorg) technologie die door de bewoners met lichamelijke beperkingen (bijv. spierziekten) en niet-aangeboren hersenletsel in de mock-up woning getest worden zijn onder andere:

  • De inzet van slimme sensoren
  • Smartphones voor ontvangst van zorgalarmering
  • Persoonlijke alarmering van de professionals middels smartphones
  • Dwaaldetectie en persoonlijke alarmering bewoners
  • Toegangscontrole en medicijnkastjes
  • Medische alarmering en beademingsondersteuning
  • Integratie van klassieke brandmelden verpleegoproep alarmen
  • Het ONS elektronisch cliëntendossier (ECD)
  • Integratie met de gebouwbesturing (verlichting, ramen, screens, gordijnen, etc)

Academy het Dorp heeft een Wetenschappelijke Advies en Ethiek Raad (WAER) die hen op basis van o.a. kwalitatief hoogwaardig toegepast & wetenschappelijk onderzoek adviseert over het opzetten en uitbouwen van de onderzoekslijnen. Van de ontwikkeling tot aan de brede implementatie van innovatieve technologische oplossingen worden ethische aspecten en ervaringsdeskundigheid in alle fasen meegenomen. Alles wat getest en geconfigureerd is, wordt geïmplementeerd in het eerste nieuwe gebouw in Het Dorp met zesendertig zorgappartementen.

Keuze voor IQ Messenger

Siza koos voor de merkonafhankelijke alarmeringsoplossingen van IQ Messenger omdat zij zo alle systemen tot één eenheid kunnen brengen. Het werkproces wordt met IQ Messenger centraal gesteld zodat de kwaliteit van leven voor de bewoners wordt verbetert.

Geesken:

“IQ Messenger is een van de grootste alarmeringsplatformen. Wij hebben gekeken hoe IQ Messenger presteerde bij collega zorginstellingen. Op basis van onder andere deze positieve inzichten, besloten wij om met IQ Messenger in zee te gaan.”

Een van de grootste voordelen van IQ Messenger is de bevrijding uit de vendor lock-in. Geesken: “IQ Messenger biedt openheid en merkonafhankelijkheid zodat je kan connecteren met allerlei andere technologieën. Je bent niet meer afhankelijk van meerdere systemen op de markt. De data en kennis die deze integraties opleveren leidt naar nieuwe inzichten voor bewoners, mantelzorgers en begeleiders evenals een zorgproces waar wij meer efficiëntie uit kunnen halen. Met de draadloze connectie van IQ Messenger kun je op maat alarmeringsoplossingen in de woning realiseren. Dit ondersteunt de bewoners in hun bewegingsvrijheid.”

IQ Messenger als schakelpunt tussen technologieën

Er wordt een shift gemaakt van ‘technologie geassocieerd met zorg’ naar ‘technologie in het hart van de zorg’. Meldingen van diverse technologische toepassingen zoals wearables, medische apparaten, slimme sensoren en camera’s worden door IQ Messenger gebundeld en uitgestuurd naar de juiste devices. Dit draagt bij aan een efficiënter werkproces en daarmee betere zorg en een slimmere inzet van professionals.

Geesken vertelt: “Welke systemen en alarmafhandeling benodigd zijn, hangt af van de doelgroep en welke zorgvraag deze bewoners hebben. Met IQ Messenger kunnen wij dat allemaal zelf bepalen door het systeem in te richten zodat deze perfect bij het werkproces past.”

Slimme meldkamer

Op dit moment wordt er nog gebruik gemaakt van een klassiek uitluistersysteem met meldkamer functionaliteit. Dit brengt een erg intensief werkproces met zich mee en relevante bewonersgegevens moeten dagelijks handmatig vanuit het ECD worden overgenomen, met alle AVG issues van dien.

Het IQ Messenger platform zal de alarmen van het uitluistersysteem integreren en altijd de actuele bewonersinformatie bij een inkomend alarm direct vanuit het ECD tonen op het beeldscherm van de centralist of op de smartphone van een zorgprofessional. Tevens geeft het Siza de mogelijkheid om ook extramurale bewoners te bedienen met moderne zorgtoestellen en GPS trackers. Intramuraal ondersteunen ze bewoners door slimme sensoren als vervanging van uitluister-techniek in te zetten.

Lerende omgeving

De doelstelling van een lerende omgeving is de zorgverlening, de (zelfstandige) dag invulling voor mensen met een langdurende zorgvraag én betrokken mantelzorgers te verbeteren door inzet van Big Data en Internet of Things (IoT). Big data is een containerbegrip. Het geeft aan dat de hoeveelheid data waaruit informatie wordt vergaard toeneemt; qua volume en type data. IQ Messenger voorziet Siza van data afkomstig van alle aangesloten systemen en de acties van zorgprofessionals.

Big Data wordt bij Het Dorp ingezet in de vorm van data-analyse met als doelstelling om preventief te kunnen acteren en situaties te kunnen analyseren. Alle verzamelde data wordt op basis van ruwe patronen herkend.

Met de data wordt ook een koppeling gemaakt met de scenario’s die beschreven zijn in het ECD. Naast gebruikersscenario’s zijn er ook beheerscenario’s.

Geesken geeft als voorbeeld: “Als een bewoner verhuisd is, willen wij dat met het ECD slim stroomlijnen zodat alle zorginstellingen hiervan op de hoogte worden gebracht. Een andere bewoner kan dan direct worden geplaatst in de vrijgekomen woning. De beheerscenario’s zijn er om de gebruikersscenario’s te ondersteunen door integratie van proven technologie.”

Internet of Things gaat over alledaagse objecten die, via een verbinding met het IQ Messenger platform op het Siza netwerk, gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Zo kan er uit de meest uiteenlopende objecten informatie verzameld worden waardoor samenhang in het werkproces wordt gerealiseerd. De inzet van een VMware iOT platform moet de implementatie en het beheer van Internet of Things ondersteunen voor verschillende devices, infrastructuren, edge-, cloud- en applicatiedomeinen.

De inzet van technologie betekent voor zowel bewoners als zorgprofessionals een wereld van verschil. Dankzij de software van IQ Messenger komen alle slimme toepassingen samen op één platform. Dit stelt Het Dorp in staat om te transformeren naar de slimste en meest innovatieve zorgomgeving. Zo kan Het Dorp opnieuw zijn wat het altijd is geweest: een internationaal voorbeeld met baanbrekende ideeën over gehandicaptenzorg.

IQ Messenger bied oplossingen voor Siza

IQ Messenger verbindt diverse zorgsystemen van Het Dorp om bewoners zelfstandiger te laten leven.

Jos Geesken, Siza

Jos Geesken geeft toelichting hoe IQ Messenger de transformatie naar meest innovatieve technologische zorgomgeving heeft gerealiseerd.

Siza over zorginnovatie

Siza over zorginnovatie met als gastspreker Jos Geesken

Wonen in Het Dorp/Siza

Online kennissessie: Wonen in Het Dorp/Siza (met als gastspreker Gijs van den Brink)

Meest recente succesverhalen

Veilige zorg op afstand

IQ Messenger

Lees meer

Gecertificeerde brandalarmering

Lees meer

Innovatieve MAS op zorgafdelingen

Rijnstate

Lees meer

Saxenburgh Medisch Centrum

Lees meer
Request a demo

Start met IQ Messenger.
Optimaliseer alarm management

Vraag een demo aan

Houd me op de hoogte

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en updates in je mailbox

Meld mij aan