Innovatieve MAS op zorgafdelingen

Versie 1.0.

Producten en diensten

Medisch alarmering

Industrie

Ziekenhuis

Locatie

Nederland

IQ Messenger realiseert innovatieve MAS op zorgafdelingen van Rijnstate

IQ Messenger Medical levert haar merkonafhankelijke kritische alarmeringsplatform voor medische alarmering aan Rijnstate, het ziekenhuis in Arnhem ter realisatie van het MAS op o.a. de intensive care.

Rijnstate is een verbouwing gestart van de hoofdlocatie waarbij een aantal zorgafdelingen worden vernieuwd. Deze verbouwing was aanleiding om de zorgprocessen opnieuw tegen het licht te houden.

Programmadirecteur bouw Willem-Jan Hanegraaf zegt hierover: “Wij stelden onszelf de vraag wat ons ideale proces zou zijn en welke voorzieningen daarbij passen om goede en veilige zorg te kunnen leveren.”

“Als wij bij een traditionele omgeving blijven, zijn wij niet innovatief bezig.”

Aandachtsgebieden

Voordat bepaald kon worden welk proces ideaal is, moest onderzocht worden wat de huidige aandachtspunten zijn. De ervaring van Rijnstate met dry contact interfaces van medische apparatuur was dat deze methode leidt tot veel storingen. De alarmen die binnenkomen op piepers konden niet gedifferentieerd worden. Alarmdifferentiatie bleek een belangrijk aandachtspunt te zijn.

Marcia Emmer, destijds klinisch fysicus van afdeling Informatie- en Medische Technologie bij Rijnstate, vertelt hoe zij het tweede aandachtspunt heeft vastgesteld: “Tijdens de productkeuze voor het VOS en MAS is heel bewust voor een losse selectie van de alarmserver en het verpleegoproepsysteem gekozen. We hebben met het projectteam diverse ziekenhuizen bezocht waar het onderwerp “alarmmoeheid” vaak ter sprake kwam. Dit heeft mij geïnspireerd om bij Rijnstate na te gaan in hoeverre dit speelde. Het helpt natuurlijk als een bericht bij de juiste verpleegkundige aankomt, maar het is nog beter als dit bericht ook écht iets betekent voor de verpleegkundige.”

MAS scheiden van het VOS

Om alarmdifferentiatie toe te passen en zo alarmmoeheid terug te dringen, werd gekozen om het MAS te scheiden van het VOS. Eerst is er een VOS geselecteerd voor op meerdere afdelingen en daarna is heel bewust gekozen voor een losse selectie voor het softwarematige gedeelte: de alarmserver.

Emmer: “Wij waren in de veronderstelling dat medische apparaten zoals infuuspompen net als vroeger gekoppeld zouden worden aan het VOS. Het moest even landen dat het koppelen van medische apparatuur beter los van het VOS kan om zo ook met verrijkte koppelvlakken te werken en alleen de gewenste alarmen door te sturen. Daarnaast viel ons op dat de alarmservers van VOS aanbieders beperkte mogelijkheden bieden als het gaat om slim alarmmanagement met het realiseren van MAS.”

Keuze IQ Messenger

Rijnstate heeft meerdere partijen benaderd om een beeld te krijgen van het huidige marktaanbod.

Waar andere partijen een oplossing boden waarin de focus ligt op hardware, bood IQ Messenger een merkonafhankelijke software only oplossing.

De risico’s van hardware zijn dat het onmogelijk redundant uit te voeren is en dat het niet mee kan met toekomstige ontwikkelingen. Hendrie Scholte, projectleider van Royal Haskoning DHV, zegt hierover: “Als wij bij een traditionele omgeving blijven, zijn wij niet innovatief bezig.” Door IQ Messenger werd een flexibele en gebruiksvriendelijke software only oplossing geboden.

Scholte:

“Het is een innovatief product dat op verschillende devices werkt, ook op smartphones. Het is een platform waaraan je diverse communicatiesystemen kunt koppelen.”

Hanegraaf voegt hier aan toe: “Een groot voordeel van IQ Messenger vind ik de verrijking van de alarmen. Een ander pluspunt is het vertrouwen dat er in de toekomst meer functionaliteiten aan gekoppeld kunnen worden.”

SmartApp aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk

Rijnstate heeft een uitgebreide demonstratie georganiseerd voor de professionals van de IC en voor andere geïnteresseerden. Het doel was om hen kennis te laten maken met de zorgtechnologie van IQ Messenger Medical.

Emmer vertelt over de reacties van deze professionals: “Iedereen was erg onder de indruk van de combinatie van de smartphone en SmartApp. Als demo hadden wij een infuuspomp gekoppeld welke op de SmartApp een melding gaf met de tekst: ‘Spuit leeg’ met een bijpassend geluid. Voor de professionals was dit een verademing vergeleken met de eenvoudige berichtjes op piepers. Naast dat deze wijze van alarmering via de SmartApp erg aansprak, begreep iedereen het gebruik ook snel.”

Advies voor andere ziekenhuizen

Scholte en Hanegraaf hebben ook advies voor andere ziekenhuizen die een dergelijk traject gaan starten of erover nadenken. Scholte: “Begin vroegtijdig en betrek de juiste mensen van verschillende afdelingen. Leer van de valkuilen van andere ziekenhuizen. Een ander belangrijk punt is het zorgen voor commitment binnen de organisatie. Als je bepaalde afdelingen niet goed meekrijgt is het lastig deze in een later stadium alsnog mee te krijgen. Een goede communicatie intern en extern is ook van belang, denk hierbij aan de cliëntenraad en de ondernemersraad. Zet een kernteam, werkgroep en stuurteam van 4 à 5 personen op met korte lijnen.”

Hanegraaf heeft advies vanuit een andere invalshoek: “Focus niet op een hardware fabrikant maar ga voor een platform waar je meerdere systemen aan kunt haken. Verder is het belangrijk om te werken vanuit een ambitie, stel een functioneel Programma van Eisen (PvE) op en doe dan pas een uitvraag bij mogelijke aanbieders.” Hanegraaf heeft ook nog tips voor het succesvol en snel implementeren van nieuwe zorgtechnologie: “Bekijk het traject integraal. Dus: het is niet alleen een tool aanschaffen maar vooral een tool implementeren. Kijk naar de betekenis die deze implementatie heeft voor de gebruikers/het zorgproces. Verder zijn duidelijke kaders, voldoende sturing en draagvlak van het management en de eindgebruikers erg belangrijk om het van de grond te laten komen.”

Soortgelijke succesverhalen

Persoonsbeveiliging medewerkers

IQ Messenger

Lees meer

Van een couveusezaal naar kamers

Spaarne Gasthuis

Lees meer

HMC over alarmdistributie

HMC

Lees meer

Veilige zorg op afstand

IQ Messenger

Lees meer
Request a demo

Start met IQ Messenger.
Optimaliseer alarm management

Vraag een demo aan

Houd me op de hoogte

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en updates in je mailbox

Meld mij aan